Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 7 > Predm > Biolog
Біологія.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Запорожець Н. В. З-30 Біологія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Запорожець, І. І. Черевань, І. А. Воронцова; за ред. К. М. Задорожного. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 240 с. : іл.
Біологія. 7 клас. Робочий зошит. + зошт для практичних робіт. Задорожний К. М. Нова програма!
Семестр 1 (стор.4-124).


1 тиждень
Тварина — живий організм Клітини і тканини тварин (стор. 4-14)
2 тиждень
Органи та системи органів тварин.
Основні відмінності тварин від рослин та грибів. (стор. 14-20)
3 тиждень
Класифікація та значення тварин.
Кишковопорожнинні (стор. 20-28)
4 тиждень
Кільчасті черви (кільчаки).
Членистоногі тварини. Ракоподібні (стор. 28-36)
5 тиждень
Павукоподібні.
Комахи.
Типи розвитку комах (стор. 36-48)
6 тиждень
Комахи з неповним перетворенням.
Комахи з повним перетворенням (стор. 48-56)
7 тиждень
Молюски (стор. 56-60)
8 тиждень
Паразитизм.
Паразитичні черви.
Паразитичні членистоногі (стор. 60-72)
9 тиждень
Риби. Кісткові риби.
Хрящові риби (стор. 72-80)
10 тиждень
Амфібії (земноводні).
Рептилії (плазуни).
Різноманітність рептилій (стор. 80-90)
11 тиждень
Птахи
Різноманітність птахів.
Основні групи птахів, їхнє значення та охорона..
(стор. 90-102)
12 тиждень
Ссавці (звірі)
Різноманітність ссавців: яйцеродні,
сумчасті та плацентарні. Комахоїдні . (стор. 102-110)
13 тиждень
Різноманітність плацентарних ссавців:
рукокрилі, гризуни, зайцеподібні
29 Різноманітність плацентарних ссавців:
хоботні, копитні та китоподібні..... (стор. 110-118)
14 тиждень
Різноманітність плацентарних ссавців:
хижі, ластоногі, примати.
(стор. 118-124)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2 (стор. 124-207).


1 тиждень
Особливості обміну речовин та травні системи тварин.
Дихальні системи тварин (стор. 124-132)
2 тиждень
Транспорт речовин у тварин .
Виділення у тварин (стор. 132-140)
3 тиждень
Опорно-рухова система. Скелет
36 Типи симетрії у тварин. Способи руху тварин.
(стор. 140-148)
4 тиждень
Покриви тіла тварин (стор. 148-152)
5 тиждень
Нервова система. Її значення і розвиток
у різних тварин (стор. 152-156)
6 тиждень
Органи чуття, їхнє значення (стор.156-160)
7 тиждень
Розмноження тварин. Статеві клітини тварин (стор.160-164)
8 тиждень
Розмноження тварин. Статеві клітини тварин
(стор.160-164)
9 тиждень
Розвиток тварин. Індивідуальний розвиток (стор. 164-168)
10 тиждень
Післязародковий розвиток тварин (стор. 168-174)
11 тиждень
Поведінка тварин та методи її вивчення Вроджена і набута поведінка (стор. 174-180)
12 тиждень
Соціальна поведінка тварин
Типи угруповань тварин (стор. 186-190)
13 тиждень
Елементарна розумова діяльність.
Еволюція поведінки (стор. 190-194)
14 тиждень
Популяції, екосистеми та чинники середовища
Екосистема. Ланцюги живлення (стор. 194-200)
15 тиждень
Вплив людини та її діяльності на організми. Основи охорони природи. Природоохоронні території.
Червона книга України (стор. 200-207)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту