Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 7 > Predm > Fizika
Фізика.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
«Фізика» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

Семестр 1.


1 тиждень
РОЗДІЛ 1
ФІзика як природнича наука. Методи наукового пізнання
Фізика як фундаментальна наука про природу.
Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома
2 тиждень
РОЗДІЛ 1
ФІзика як природнича наука. Методи наукового пізнання
Фізичні тіла й фізичні явища.
Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин
§4, §5, §6
3 тиждень
РОЗДІЛ 2
Механічний рух
Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення
§7, §8
4 тиждень
РОЗДІЛ 2
Механічний рух
Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху
Графіки рівномірного прямолінійного руху
§9, §10, §11
5 тиждень
РОЗДІЛ 2
Механічний рух.
Відносність руху. Закон додавання швидкостей
Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
§11, §12
§11(рос)
6 тиждень
РОЗДІЛ 2
Механічний рух.
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період та частота обертання.
Кутова та лінійні швидкості
§13, §14
§12(рос)
7 тиждень
РОЗДІЛ 2
Механічний рух.
Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.
§15
§13 (рос)
8 тиждень
РОЗДІЛ 2
Механічний рух.
Завдання для самоперевірки до розділу 2
«Механічний рух»
Стор. 104-105 (укр. підручник)
Стор. 94-95 (рос. підручник)
9 тиждень
РОЗДІЛ 3
Взаємодія тіл. Сила.
Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла
§16, §17
§14, 15 (рос)
10 тиждень
РОЗДІЛ 3
Взаємодія тіл. Сила.
Густина речовини
§18, §19
§16,17 (рос)
11 тиждень
РОЗДІЛ 3
Взаємодія тіл. Сила.
Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна
§20
§18(рос)
12 тиждень
РОЗДІЛ 3
Взаємодія тіл. Сила.
Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри.
Сила пружності. Закон Гука
§21, §22
§19 (рос)
13 тиждень
РОЗДІЛ 3
Взаємодія тіл. Сила.
Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.
Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці
§23, 24
§20, 21 (рос)
14 тиждень
РОЗДІЛ 3
Взаємодія тіл. Сила.
Завдання для самоперевірки до розділу 3. «Взаємодія тіл.
Сила». Частина 1. Сила. Види сил.
Стор. 164-165 (укр.)
Стор. 148-149 (рос)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2.


1 тиждень
РОЗДІЛ 3
ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА.
ПЛАВАННЯ ТІЛ.
Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.
Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.
§25, 26
§22, 23 (рос)
2 тиждень
РОЗДІЛ 3
ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА.
ПЛАВАННЯ ТІЛ.
Гідростатичний тиск
§27
§24 (рос)
3 тиждень
РОЗДІЛ 3
ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА.
ПЛАВАННЯ ТІЛ.
Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.
Сполучені посудини. Манометри
§28, 29
§25, 26 (рос)
4 тиждень
РОЗДІЛ 3
ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА.
ПЛАВАННЯ ТІЛ.
Гідравлічний прес.
Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.
§ 30 , §31
§27 (рос)
5 тиждень
РОЗДІЛ 3
ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА.
ПЛАВАННЯ ТІЛ.
Умови плавання тіл.
Судноплавство та повітроплавання.
§32, 33
§28, 29 (рос)
6 тиждень
РОЗДІЛ 3
ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА.
ПЛАВАННЯ ТІЛ.
Завдання для самоперевірки до розділу 3
«Взаємодія тіл. Сила»
Частина II. Тиск. Закон Архімеда. плавання тіл
Стор 208-209
Стор 192-193 (рос)
7 тиждень
Розділ 4.
Механічна робота та енергія
Механічна робота. Потужність
§34, 35
§30,31 (рос)
8 тиждень
Розділ 4.
Механічна робота та енергія.
Механічна енергія та її види.
§36, 37
§32 (рос)
9 тиждень
Розділ 4.
Механічна робота та енергія.
Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.
§38
§33 (рос)
10 тиждень
Розділ 4.
Механічна робота та енергія.
Момент сили. Умови рівноваги важеля.
§39
§34 (рос)
11 тиждень
Розділ 4.
Механічна робота та енергія.
Рухомий і нерухомий блоки.
Прості механізми.
§40, 41
§35,36 (рос)
12 тиждень
Розділ 4.
Механічна робота та енергія.
Коефіцієнт корисної дії механізмів.
Підбиваємо підсумк и розділу 4
«Механічна робота та енергія».
§42 Стор. 256-257
§36 (рос)
Стор. 240-241 (рос)
13 тиждень
Розділ 4.
Механічна робота та енергія
Завдання для самоперевірки до розділу 4
«Механічна робота та енергія»
Стор. 258-259
Стор. 242-243 (рос)
14 тиждень
Розділ 4. Повторення
Механічна робота та енергія.
Повторення курсу фізики 7 класу.
Повторення розділу «Механічний рух».
Підбиваємо підсумки розділу 2
«Механічний рух»
Стор. 102-103
104-105 (укр. підручник)
Стор. 92, 93, 94-95 (рос. підручник)
15 тиждень
Повторення курсу фізики 7 класу.
Повторення розділу «Взаємодія тіл. Сила».
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Взаємодія тіл. Сила».
Стор. 206-211 (укр. підручник)
Стор. 192-195 (рос. підручник)
16 тиждень
ТЕСТИ


Всі права захищені
Назад до змісту