Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 7 > Predm > Himiea
Хімія.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Попель П.Хімія : підруч. для 7 кл. закл. заг. серед. освіти / ПавлоПопель, Людмила Крикля. — 2"ге вид., переробл. — Київ :ВЦ «Академія», 2020. — 216 с. : іл.
Семестр 1 (стор.3-100).


1 тиждень
Хімія — природнича наука.
Як виникла і розвивалася наука хімія (стор. 3-16)
2 тиждень
Правила роботи в хімічному кабінеті.
Лабораторний посуд і обладнання
Найпростіші операції в хімічному експерименті . (стор. 16-30)
3 тиждень
Правила безпеки під час роботи з лабораторним осудом та обладнанням.
Маркування небезпечних речовин.
Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Найпростіші
операції в хімічному експерименті. (стор. 30-38)
4 тиждень
Речовин. Атоми, молекули (стор. 38-44)
5 тиждень
Фізичні властивості речовин.
Як вивчають речовини (стор. 44-50)
6 тиждень
Чисті речовини і суміші (стор. 50-55)
7 тиждень
Способи розділення сумішей
Розділення суміші.. (стор. 55-64)
8 тиждень
Атоми. Хімічні елементи (стор. 64-71)
9 тиждень
Поширеність хімічних елементів (стор. 71-75)
10 тиждень
Маса атома. Відносна атомна маса (стор. 75-79)
11 тиждень
Прості речовини. Метали і неметали (стор. 79-85)
12 тиждень
Складні речовини (стор. 85-89)
13 тиждень
Хімічні формули (стор. 89-93)
14 тиждень
Валентність хімічних елементів..
Для допитливих. Валентність хімічного елемента
і його розміщення в періодичній системі.
У позаурочний час. Виготовляємо моделі молекул (стор. 93-100)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2 (стор. 100-204).


1 тиждень
Відносна молекулярна маса.
(стор. 100-103)
2 тиждень
Масова частка елемента у складній речовині
Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції).
Хімічні властивості речовин (стор. 103-108)
3 тиждень
Як досліджують хімічні реакції
Дослідження фізичних і хімічних явищ Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною
кислотою, кефіром
На дозвіллі. Хімічні реакції за участю
йоду і зеленки. Фізичні та хімічні явища при виведенні плям (стор. 108-125)
4 тиждень
Схема хімічної реакції. Закон збереження
маси речовин під час хімічної реакції.
Хімічне рівняння (стор. 125-133)
5 тиждень
Оксиген. Кисень (стор. 133-138)
6 тиждень
Добування кисню.
Добування кисню з гідроген пероксиду (стор. 138-143)
7 тиждень
Хімічні властивості кисню: реакції з простими речовинами. Оксиди (стор. 143-146)
8 тиждень
Хімічні властивості кисню: реакції зі складними речовинами. Процеси окиснення.
Гасіння полум’я (стор. 146-157)
9 тиждень
Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль і застосування кисню (стор. 157-165)
10 тиждень
Вода (стор.165-169)
11 тиждень
Розчин і його компоненти. Вода як розчинник (стор. 169-172)
12 тиждень
Кількісний склад розчину.
Масова частка розчиненої речовини.
Виготовлення водного розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини.
Виготовлення водного розчину кухонної солі (стор. 172-180)
13 тиждень
Реакції води з оксидами. Основи, кислоти (стор. 180-186)
14 тиждень
Виявлення лугів і кислот у розчинах
за допомогою індикаторів.
На дозвіллі. Індикатори в рослинах (стор. 186-190)
15 тиждень
Значення води і водних розчинів.
Кислотні опади.
Проблема чистої води.
Очищення забрудненої води (стор. 190-204)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту