Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 7 > Predm > Algebra
Алгебра.
Навчальний план.
1 тиждень
Лінійне рівняння з однією змінною.
Вступ до алгебри. Лінійне рівняння з однією змінною
(стор. 5, 12)
2 тиждень
Лінійне рівняння з однією змінною.
Розв’язування задач за допомогою рівнянь
(стор. 18)
3 тиждень
Цілі вирази.
Тотожно рівні вирази. Тотожності.
(стор. 27)
4 тиждень
Цілі вирази.
Степінь з натуральним показником.
(стор. 32)
5 тиждень
Цілі вирази.
Властивості степеня з натуральним показником.
(стор. 39)
6 тиждень
Цілі вирази.
Одночлени
(стор. 47)
7 тиждень
Цілі вирази.
Многочлени
(стор. 54)
8 тиждень
Цілі вирази.
Додавання і віднімання многочленів
(стор. 58)
9 тиждень
Цілі вирази.
Множення одночлена на многочлен
(стор. 65)
10 тиждень
Цілі вирази.
Множення многочлена на многочлен
(стор. 71)
11 тиждень
Цілі вирази.
Розкладання многочлена на множники.
Винесення спільного множника за дужки
(стор. 77)
12 тиждень
Цілі вирази.
Розкладання многочлена на множники.
Метод групування
(стор. 84)
13 тиждень
Цілі вирази.
Добуток різниці та суми двох виразів
(стор. 88)
14 тиждень
Цілі вирази.
Різниця квадратів двох виразів
(стор. 93)
15 тиждень
Тести
2 СЕМЕСТР
1 тиждень
Цілі вирази.
Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів (стор. 99)
2 тиждень
Цілі вирази.
Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів (стор. 107)
3 тиждень
Цілі вирази.
Сума й різниця кубів двох виразів
(стор. 114)
4 тиждень
Цілі вирази.
Застосування різних способів
розкладання многочлена на множники
(стор. 120)
5 тиждень
Цілі вирази.
«Перевірте себе» в тестовій формі з теми «Цілі вирази»
(стор. 25, 64, 87,113, 126)
6 тиждень
Функції.
Зв’язки між величинами. Функція
(стор. 132)
7 тиждень
Функції.
Способи задання функції
(стор. 143)
8 тиждень
Функції.
Графік функції
(стор. 150)
9 тиждень
Функції.
Лінійна функція, її графік і властивості
(стор. 160)
10 тиждень
Системи лінійних рівнянь із двома змінними
Рівняння з двома змінними
(стор. 173)
11 тиждень
Системи лінійних рівнянь із двома змінними.
Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
(стор. 181)
12 тиждень
Системи лінійних рівнянь із двома змінними.
Системи рівнянь із двома змінними.
Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними (стор. 190)
13 тиждень
Системи лінійних рівнянь із двома змінними.
Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки (стор. 197)
14 тиждень
Системи лінійних рівнянь із двома змінними.
Розв’язування систем лінійних рівнянь
методом додавання.
(стор. 200)
Розв’язування задач
за допомогою систем лінійних рівнянь
(стор206)
15 тиждень
Повторення.
Вправи для повторення курсу алгебри 7 класу
(стор. 219)
16 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту