Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 7 > Predm > IstoriaUkr
Історія України.
Навчальний план.
«Історія України» підручник для 7 класу ЗНЗ. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Ранок   
 https://www.ranok.com.ua/resources/files/pdf/Uchebnik_IU_7kl.pdf
1 СЕМЕСТР
1 тиждень
Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України
Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.) (ст.3-6)
2 тиждень
Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України
Східні слов’яни у VI-IXст. (ст.9-17)
3 тиждень
Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України
Київська держава (Русь-Україна) за перших князів (ст.18-25)
4 тиждень
Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України
Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава
(ст.26-32)
5 тиждень
Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України
Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України
в IX-X ст. (ст.33-37)
6 тиждень
Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України
Практичне заняття. «Князь Святослав та його походи»
(ст.38-40)
7 тиждень
Розділ ІІ. Київська держава (Русь-Україна) напр. X —
у першій пол. XI ст
Київська держава (Русь-Україна) Володимира Великого
(ст.43-50)
8 тиждень
Розділ ІІ. Київська держава (Русь-Україна) напр. X —
у першій пол. XI ст
Київська держава (Русь-Україна) за правління Ярослава Мудрого
(ст.51-58)
9 тиждень
Розділ ІІ. Київська держава (Русь-Україна) напр. X —
у першій пол. XI ст
Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі напр. X- першій пол. XI ст.(ст.59-67)
10 тиждень
Розділ ІІ. Київська держава (Русь-Україна) напр. X —
у першій пол. XI ст
Практичне заняття. «Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого»
(ст.68-69)
11 тиждень
Розділ ІІ. Київська держава (Русь-Україна) напр. X —
у першій пол. XI ст
Культура Русі-України
(ст.69-75)
12 тиждень
Розділ III. Київська Держава (Русь-Україна) у другій пол. ХІ-І пол. ХІІІ ст
Київська держава (Русь-Україна) за правління Ярославичів
(ст.80-85)
13 тиждень
Розділ III. Київська Держава (Русь-Україна) у другій пол. ХІ-І пол. ХІІІ ст
Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого
(ст.86-91)
14 тиждень
Розділ III. Київська Держава (Русь-Україна) у другій пол. ХІ-І пол. ХІІІ ст
Роздробленість Київської держави. Розвиток Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, Галицького і Волинського князівств
(ст.92-104)
15 тиждень
ТЕСТИ
«Історія України» підручник для 7 класу ЗНЗ. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Ранок   
 https://www.ranok.com.ua/resources/files/pdf/Uchebnik_IU_7kl.pdf
2 СЕМЕСТР
1 тиждень
Розділ III. Київська Держава (Русь-Україна) у другій пол. ХІ-І пол. ХІІІ ст
Культура Русі-України в другій пол. ХІ- першій пол. ХІІІст. (стр. 105-118)
2 тиждень
Розділ III. Київська Держава (Русь-Україна) у другій пол. ХІ-І пол. ХІІІ ст
Практичне заняття. «“Повчання дітям” Володимира Мономаха — кодекс настанов князівської родини»
(стр. 119-120)
3 тиждень
Розділ IV. Галицько-Волинська держава
Утворення Галицько-Волинської держави
(стр. 124-131)
4 тиждень
Розділ IV. Галицько-Волинська держава
Монгольська навала. Утворення Золотої Орди
(стр. 132-142)
5 тиждень
Розділ IV. Галицько-Волинська держава
Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького
(стр. 143-151)
6 тиждень
Розділ IV. Галицько-Волинська держава
Практичне заняття. «Зовнішня політика князя Данила Романовича»
(стр. 152-153)
7 тиждень
Розділ IV. Галицько-Волинська держава
Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича
(стр. 153-159)
8 тиждень
Розділ IV. Галицько-Волинська держава
Культура Галицько-Волинської держави у другій пол. ХІ—ХІІІ ст.
(стр. 160-167)
9 тиждень
Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства
Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)
Українські землі у складі Великого князівства Литовського (стр. 172-186)
10 тиждень
Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства
Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії
та Османської імперії. Кримське ханство
(стр. 187-197)
11 тиждень
Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства
Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)
Соціальна структура населення українських земель у другій
пол. ХІV — ХV ст. (стр. 198-205)
12 тиждень
Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства
Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)
Господарський розвиток українських земель у другій половині
ХІV — ХV ст. (стр. 206-217)
13 тиждень
Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства
Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)
Культура українських земель у другій пол.ХІV — ХV ст.
(стр. 218-225)
14 тиждень
Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства
Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)
Практичне заняття.
«Етнічний склад населення України.
Повсякденне життя (ХІV—ХV ст.)»
(стр. 226-227)
15 тиждень
Тести
16 тиждень
Контрольні роботи
Всі права захищені
Назад до змісту