Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 7 > Predm > UkrMova
Українська мова.
Навчальний план.
Українська мова. 7  кл. : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. — Київ : Генеза, 2016. — 256 с. ISBN 978-966-11-0614-6
Гдз Українська мова. 7 кл Заболотний О.В  : https://matematika-doma.org/gdz/7-klas/ukrajinska-mova/zabolotnij
СЕМЕСТР 1 (ст.1- 106).

1 тиждень
ВСТУП (стр. 1 – 7)
Літературна норма української мови
(ст.1-6)
2 тиждень
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТАПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО (стр. 7 – 16)
1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
(ст.7-9)
3 тиждень
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТАПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО (стр. 7 – 16)
2. Частини мови. Орфографія - Повторення та узагальнення вивченого (ст.9-16)
4 тиждень
ДІЄСЛОВО (стр. 16 – 63)
3. Дієслово як частина мови. Форми дієслова (ст.16 – 19)
4.Неозначена форма дієслова (ст.19 – 22)
5. Особові форми дієслова (ст. 22 – 24)
5 тиждень
ДІЄСЛОВО (стр. 16 – 63)
6. Написання не з дієсловами (ст.24 – 27)
7. Вид дієслова (ст.27 – 29)
6 тиждень
ДІЄСЛОВО (стр. 16 – 63)
8. Часи дієслів (ст.30 – 32)
9. Теперішній час (ст. 32 – 35)
10. Минулий час (ст. 35 – 37)
11. Майбутній час (ст.. 37 – 40)
7 тиждень
ДІЄСЛОВО (стр. 16 – 63)
12. Дієслова І та ІІ дієвідмін (ст.40 – 42)
13. Способи дієслів. Дієслова дійсного та умовного способів (ст. 43 – 45)
14. Дієслова наказового способу (ст.45 –50)
8 тиждень
ДІЄСЛОВО (стр. 16 – 63)
15. Безособові дієслова (ст. 50 – 52)
16. Способи творення дієслів (ст. 52 – 56)
17. Узагальнення вивченого з теми "Дієслово"
(ст. 56 – 63)
9 тиждень
ДІЄСЛОВО (стр. 16 – 63)
15. Безособові дієслова (ст. 50 – 52)
16. Способи творення дієслів (ст. 52 – 56)
17. Узагальнення вивченого з теми "Дієслово"
(ст. 56 – 63)
10 тиждень
ДІЄПРИКМЕТНИК (стр. 63 – 97)
18. Дієприкметник як особлива форма дієслова
(ст.63– 67)
19. Дієприкметниковий зворот (ст. 67 – 71)
20. Творення активних дієприкме-тників (ст.71 – 74)
11 тиждень
ДІЄПРИКМЕТНИК (стр. 63 – 97)
21. Творення пасивних дієприкметників (ст. 74 – 78)
22. Відмінювання дієприкметників (ст. 78 – 80)
23. Написання не здієприк-метниками (ст. 80 – 83)
12 тиждень
ДІЄПРИКМЕТНИК (стр. 63 – 97)
24. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
(ст.83 – 87)
25. Безособові дієслівні форми на -но, -то (ст.87 – 89)
26. Узагальнення вивченого з теми"Дієприкметник"
(ст. 89 – 97)
13 тиждень
ДІЄПРИКМЕТНИК (стр. 63 – 97)
24. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
(ст.83 – 87)
25. Безособові дієслівні форми на -но, -то (ст.87 – 89)
26. Узагальнення вивченого з теми"Дієприкметник"
(ст. 89 – 97)
14 тиждень
ДІЄПРИС -ЛІВНИК (стр. 97 – 106)
27. Дієприслівник як особлива форма дієслова
(ст. 97– 100)
28. Дієприслівниковий зворот (ст. 101 – 106)
15 тиждень
ТЕСТИ
Українська мова. 7  кл. : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. — Київ : Генеза, 2016. — 256 с. ISBN 978-966-11-0614-6
Гдз Українська мова. 7 кл Заболотний О.В  : https://matematika-doma.org/gdz/7-klas/ukrajinska-mova/zabolotnij
СЕМЕСТР 2 (ст.96-210).

1 тиждень
ДІЄПРИСЛІВНИК (стр. 97 – 120)
29. Написання не з дієприслівниками (ст. 106 – 108)
30. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду
(ст. 108 – 111)
31. Узагальнення вивченого з теми "Дієприслівник"
(ст. 112 – 120)
2 тиждень
ДІЄПРИСЛІВНИК (стр. 97 – 120)
29. Написання не з дієприслівниками (ст. 106 – 108)
30. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду
(ст. 108 – 111)
31. Узагальнення вивченого з теми "Дієприслівник"
(ст. 112 – 120)
3 тиждень
ПРИСЛІВНИК (стр. 119 – 153)
32. Прислівник як частина мови (ст.120 – 123)
33. Ступені порівняння прислівників (ст. 123 – 127)
34. Творення прислівників (ст. 127 – 130)
4 тиждень
ПРИСЛІВНИК (стр. 119 – 153)
35. Букви н та нн у прислівниках (ст. 130 – 131)
36. Написання не та ні з прислівниками (ст.131 – 134)
37. Написання и та і в кінці прислівників(ст. 134 – 136)
5 тиждень
ПРИСЛІВНИК (стр. 119 – 153)
38. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників (ст. 136 – 137)
39. Написання прислівників разом і через дефіс (ст. 137 – 143)
6 тиждень
ПРИСЛІВНИК (стр. 119 – 153)
40. Написання прислівникових сполучень.
(ст.. 143 – 146) 41. Узагальнення вивченого з теми "Прислівник" (ст. 146 – 153)
7 тиждень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК (стр. 153 – 199)
42. Прийменник як службова частина мови (ст. 154 – 158)
43. Написання прийменників (ст. 158 – 160)
8 тиждень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК (стр. 153 – 199)
42. Прийменник як службова частина мови (ст. 154 – 158)
43. Написання прийменників (ст. 158 – 160)
9 тиждень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК (стр. 153 – 199)
44. Особливості вживання прийменників (ст. 160 – 166)
45. Сполучник як службова частина мови (ст. 166 – 169)
10 тиждень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК (стр. 153 – 199)
46. Сполучники сурядності та підрядності (ст. 169 – 175)
47. Написання сполучників (ст. 175 – 178)
11 тиждень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК (стр. 153 – 199)
48. Частка як службова частина мови (ст. 178 – 183)
49. Правопис часток (ст. 183 – 186)
12 тиждень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК (стр. 153 – 199)
50. Не та ні з різними частинами мови (ст. 186 – 190)
51. Вигук як особлива частина мови (ст. 190 – 194)
52. Узагальнення вивченого з теми "Службові частини мови. Вигук" (ст. 194 – 199)
13 тиждень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК (стр. 153 – 199)
50. Не та ні з різними частинами мови (ст. 186 – 190)
51. Вигук як особлива частина мови (ст. 190 – 194)
52. Узагальнення вивченого з теми "Службові частини мови. Вигук" (ст. 194 – 199)
14 тиждень
Узагальнення систематиза-ція вивченого про частини мови (199 – 210)
15 тиждень
Тести
16 тиждень
Контрольні роботи
Всі права захищені
Назад до змісту