Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 11 > Predm > Himiea
Хімія.
Навчальний план.
Ярошенко О. Г. Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 208 с. : іл. ISBN 978-617-7712-54-0.
Ярошенко О. Г. Хімія. 11 клас. Зошит для тематичного контролю та практичних робіт  УОВЦ "Оріон", 2019, https://www.yakaboo.ua/ua/himija-11-klas-zoshit-dlja-tematichnogo-kontrolju-ta-praktichnih-robit.html
Семестр 1. (стор.7-76)
1 тиждень
Електронні й графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії» (стор. 4-13)
2 тиждень
Електронні й графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії» (стор. 4-13)
3 тиждень
Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів (стор. 13-18)
4 тиждень
Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів (стор. 13-18)
5 тиждень
Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів (стор. 18-21)
6 тиждень
Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів (стор. 18-21)
7 тиждень
Йонний і металічний хімічні зв’язки в речовинах (стор. 26-31)
8 тиждень
Ковалентний хімічний зв’язок та донорно-акцепторний механізм його утворення (на прикладі катіона амонію). (стор. 31-38)
9 тиждень
Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови (стор. 38-44)
10 тиждень
Необоротні й оборотні хімічні реакції (стор. 50-55)
11 тиждень
Умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє (стор. 55-59)
12 тиждень
Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції (стор. 59-63)
13 тиждень
Гідроліз солей (стор. 63-68)
14 тиждень
Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму (стор. 68-71)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2. (стор. 76-207)
1 тиждень
Неметали: загальна характеристика, фізичні властивості, застосування. Адсорбція. . Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів (стор. 76-88)
2 тиждень
Окисні та відновні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування (стор. 88-99)
3 тиждень
Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері. .Кислоти, властивості і добування. Кислотні дощі (стор. 99-111)
4 тиждень
Особливості взаємодії нітратної і концентрованої сульфатної кислот з металами (стор. 111-116)
5 тиждень
Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови. Алюміній: фізичні й хімічні властивості (стор. 116-127)
6 тиждень
Залізо: фізичні й хімічні властивості .. Застосування металів та їхніх сплавів (стор. 127-137)
7 тиждень
Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію. Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Жорсткість води та способи її усунення (стор. 137-153)
8 тиждень
Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку (стор. 153-158)
9 тиждень
Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти (стор. 158-164)
10 тиждень
Сучасні силікатні матеріали (стор. 164-170)
11 тиждень
Біологічне значення металічних і неметалічних елементів (стор. 170-177)
12 тиждень
Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності (стор. 221-226)
13 тиждень
Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук . Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності. (стор. 179-181)
14 тиждень
Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямків технологій .. Роль хімії у розв’язанні сировинної і продовольчої проблем (стор. 191-200)
15 тиждень
Значення хімії у розв’язанні енергетичної й екологічної проблем. «Зелена» хімія (стор. 200-207)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту