Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 6 > Predm > Geograf
Географія.
Навчальний план.
Підручник та посилання в інтернеті:
Гільберг Т., Довгань А., Совенко В. Географія, 6 клас, м.Київ: ТОВ «Генеза», 2023

https://pidruchnyk.com.ua/2630-geografiia-6-klas-gilberg-2023.html
Семестр 1.
1 тиждень
ВСТУП
§1. Чому необхідно вивчати географію (стор.5)
2 тиждень
ВСТУП
§2. Що допомагає вивчати Землю (стор. 9)
§3. Урок-практикум. Як організувати власне спостереження (стор. 14)
3 тиждень
РОЗДІЛ І. ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ
Тема 1. Глобус — модель Землі
§ 4. Яка форма й розміри Землі (стор. 18)
4 тиждень
РОЗДІЛ І. ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ
Тема 1. Глобус — модель Землі
§5. Які рухи здійснює наша планета (стор. 22)
§6. Урок-практикум. Які бувають глобуси. Що і як позначено на глобусі (стор. 27)
5 тиждень
РОЗДІЛ І. ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ
Тема 2. Зображення Землі на карті
§7. Які є способи зображення Землі ( стор. 30)
§8. Чим географічна карта відрізняється від плану місцевості (стор. 33)
6 тиждень
РОЗДІЛ І. ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ
Тема 2. Зображення Землі на карті
§9. Які бувають масштаби (стор. 38)
§10. Яку інформацію можна отримати з картографічних джерел (стор. 41)
7 тиждень
РОЗДІЛ І. ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ
Тема 2. Зображення Землі на карті
§11. Як легенда карти допомагає нам отримати інформацію (стор. 44)
§12. Урок-практикум. Як на планах місцевості й географічних картах визначити напрямки на об’єкти та відстані між ними (стор. 47)
8 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
§13. Яку будову має Земля та літосфера (стор. 51)
9 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
§14. Чому рухаються літосферні плити (стор. 54)
§15. Чому бувають землетруси та відбувається виверження вулканів (стор. 59)
10 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
§16. Як зовнішні процеси на Землі формують рельєф (стор. 65)
11 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
§17. Як визначають висоту точок місцевості (стор. 69)
§18. Урок-практикум. Як визначати форму рельєфу (стор. 74)
12 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
§19. Яким буває рельєф суходолу і дна океану (стор. 77)
§20. Урок-практикум. Як працювати з фізичними картами (стор. 83)
13 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
§21. Чим мінерали відрізняються від гірських порід (стор. 86)
§22. Як використовують корисні копалини (стор. 91)
14 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 2. Атмосфера
§23. Яку будову має атмосфера (стор. 97)
§24. Як нагрівається атмосферне повітря (стор. 101)
15 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 2. Атмосфера
§25. Чому змінюється атмосферний тиск (стор. 107)
§26. Урок-практикум. Розв’язування задач на визначення температури повітря та атмосферного тиску (стор. 112)
16 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2.
1 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 2. Атмосфера
§27. Як утворюється вітер та яке його значення (стор. 113)
§28. Як вода потрапляє в атмосферу (стор. 119)
2 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 2. Атмосфера
§29. Урок - практикум. Визначення абсолютної і відносної вологості повітря (стор. 126)
§30. Хто живе у хмарах (стор. 129)
3 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 2. Атмосфера
§31 Урок-практикум. Побудова діаграми кількості опадів (стор. 134)
§32. Як розподіляється тепло на поверхні Землі (стор. 135)
4 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 2. Атмосфера
§33. Чому на Землі різний клімат (стор. 139)
§34. Урок-практикум. Клімат своєї місцевості (стор. 145)
5 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 2. Атмосфера
§35. Які атмосферні явища є несприятливими (стор. 146)
§36. Який взаємозв’язок між людиною та атмосферою (стор. 150)
6 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 3. Гідросфера
§37. Що таке Світовий океан (стор. 156)
7 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 3. Гідросфера
§38. Які властивості вод Світового океану (стор. 163)
§39. Як рухається вода у Світовому океані (стор. 167)
8 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 3. Гідросфера
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 3. Гідросфера
§40. На що багатий Світовий океан та як людина використовує ці багатства (стор. 173)
§41. Що ми знаємо про життя річки (стор. 176)
9 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 3. Гідросфера
§42. Чи “працюють” і “живляться” річки (стор. 180)
§43. Як утворюється озеро (стор. 184)
10 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 3. Гідросфера
§44.Урок-подорож. Озера України (стор. 188)
§45. Як утворюються болота (стор. 190)
11 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 3. Гідросфера
§46. Які водойми створила людина. Льодовики та багаторічна мерзлота — це одне й те ж? (стор. 194)
§47. Які особливості підземних вод (стор. 198)
12 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 3. Гідросфера
§48. Як людина взаємодіє з гідросферою (стор. 200)
Тема 4. Біосфера
§49. Урок-екскурсія до місцевості до місцевої водойми (річки, озера, ставка). Екологічні проблеми водойм своєї місцевості (стор. 203)
13 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 4. Біосфера
§50. Що об’єднує біосфера (стор. 205)
§51. На які біологічні ресурси багата Земля (стор. 209)
14 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 5. Природні комплекси
§52. Чому грунт називають “особливим природним тілом” (стор. 211)
§53. У чому проявляється різноманітність природних комплексів (стор. 217)
15 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 5. Природні комплекси
§54. Що так географічна оболонка (стор. 220)
§55. Які бувають природні комплекси (стор. 223)
16 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 5. Природні комплекси
§56. Урок-екскурсія. Чим цікаве природне середовище (стор. 228)
§57. Як людина охороняє природне середовище (стор. 259)
17 тиждень
РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 6. Антропосфера
§58. Урок-практикум. Дослідження взаємозв’язків у природному комплексі своєї місцевості (стор. 231)
§59. Що таке антропосфера (стор. 232)
18 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту