Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 5 > Predm > Matemat
Математика 5 КЛАС.
Навчальний план.
Підручник та посилання в інтернеті
«Математика» підручник для5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)

1 СЕМЕСТР
1 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 1. Натуральні числа
1. Ряд натуральних чисел (стор. 5)
2 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 1. Натуральні числа
2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел (стор. 9)
3 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 1. Натуральні числа
3. Відрізок. Довжина відрізка (стор. 19)
4. Площина. Пряма. Промінь (стор. 33)
4 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 1. Натуральні числа
5. Шкала. Координатний промінь (стор. 40)
6. Порівняння натуральних чисел (стор. 47)
5 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел
7. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання (стор. 57)
8. Віднімання натуральних чисел (стор. 64)
6 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел
9. Числові і буквені вирази. Формули (стор. 74)
7 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел
10. Рівняння (стор. 84)
8 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел
11. Кут. Позначення кутів (стор. 90)
12. Види кутів. Вимірювання кутів (стор. 94)
9 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел
13. Многокутники. Рівні фігури (стор. 104)
14. Трикутник і його види (стор. 108)
15. Прямокутник (стор. 115)
10 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
16. Множення. Переставна властивість множення (стор. 124)
11 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
17. Сполучна і розподільна властивості множення (стор. 135)
12 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
18. Ділення (стор. 143)
13 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
19. Ділення з остачею (стор. 157)
14 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
20. Степінь числа (стор. 163)
15 тиждень
Тести
2 СЕМЕСТР
1 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
21. Площа. Площа прямокутника (стор. 167)
22. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда (стор. 176)
2 тиждень
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
23. Об’єм прямокутного паралелепіпеда (стор. 185)
24. Комбінаторні задачі (стор. 194)
3 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 4. Звичайні дроби
25. Уявлення про звичайні дроби (стор. 203)
26. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів (стор. 216)
4 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 4. Звичайні дроби
27. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками (стор. 225)
5 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 4. Звичайні дроби
28. Дроби і ділення натуральних чисел (стор. 230)
29. Мішані числа (стор. 235)
6 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 5. Десяткові дроби
30. Уявлення про десяткові дроби (стор. 247)
7 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 5. Десяткові дроби
31. Порівняння десяткових дробів (стор. 255)
8 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 5. Десяткові дроби
32. Округлення чисел (стор. 261)
9 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 5. Десяткові дроби
33. Додавання і віднімання десяткових дробів (стор. 268)
10 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 5. Десяткові дроби
34. Множення десяткових дробів (стор. 278)
35. Ділення десяткових дробів (стор. 288)
11 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 5. Десяткові дроби
36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини (стор. 302)
12 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 5. Десяткові дроби
37. Відсотки. Знаходження відсотків від числа (стор. 309)
13 тиждень
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 5. Десяткові дроби
38. Знаходження числа за його відсотками (стор. 320)
14 тиждень
Вправи для повторення за курс 5 класу (стор. 327)
15 тиждень
Вправи для повторення за курс 5 класу (стор. 327)
16 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту