Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 4 > Predm > Matemat
Математика.
Навчальний план.
Посилання на електронну версію підручника:
Семестр 1. Частина 1:
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-4-klas-2021/14-Matematyka-4kl/Matematyka-4kl-Zaika-Tarnavska/Matematyka-4kl-CH1-Zaika-Tarnavska.pdf
Семестр 2. Частина 2:
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-4-klas-2021/14-Matematyka-4kl/Matematyka-4kl-Zaika-Tarnavska/Matematyka-4kl-CH2-Zaika-Tarnavska.pdf

1 часть скачать    2 часть скачать
Зверніть увагу! В кінці року з математики проводиться річне оцінювання! Детальна інформація з особливостей написання контрольних робіт та термінів подання є на сайті у вкладці "Річні контрольні роботи".
1 СЕМЕСТР
1 тиждень
Розділ 1. Повторення вивченого матеріалу за 3 клас. (стор. 4-44 стр.)
2 тиждень
Розділ 1. Повторення вивченого матеріалу за 3 клас. (стор. 4-44 стр.)
3 тиждень
Розділ 1. Повторення вивченого матеріалу за 3 клас. (стор. 4-44 стр.)
4 тиждень
Розділ 2. Письмове множення і ділення на одноцифрове число (стор. 44-66)
5 тиждень
Розділ 2. Письмове множення і ділення на одноцифрове число (стор. 44-66)
6 тиждень
Розділ 3. Письмове множення і ділення на двоцифрове число. (стор. 66-92)
7 тиждень
Розділ 3. Письмове множення і ділення на двоцифрове число. (стор. 66-92)
8 тиждень
Розділ 3. Письмове множення і ділення на двоцифрове число. (стор. 66-92)
9 тиждень
Розділ 4. Нумерація багатоцифрових чисел
10 тиждень
Розділ 4. Нумерація багатоцифрових чисел
11 тиждень
Розділ 4. Нумерація багатоцифрових чисел
12 тиждень
Розділ 5. Використання нумерації для виконання дій. Усні обчислення.
13 тиждень
Розділ 5. Використання нумерації для виконання дій. Усні обчислення.
14 тиждень
Розділ 5. Використання нумерації для виконання дій. Усні обчислення.
15 тиждень
Тести
2 СЕМЕСТР
1 тиждень
Дії з багатоцифровими числами.
Письмове додавання та віднімання
Письмове додавання багатоцифрових чисел
стр. 4-6
Письмове додавання і віднімання іменованих чисел
стр. 6-10
Письмове обчислення. Одиниці часу.
стр. 14-15
2 тиждень
Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове
Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове.
стр. 16-17
Прямокутний паралелепіпед
стр. 18-19
3 тиждень
Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове.
Обчислення добутків. Складання й розв’язування задач за схематичними малюнками стр. 20-21
Письмове множення багато-
цифрових круглих чисел на одноцифрове (Множення чисел виду 56 000 ∙ 4; 5608 ∙ 4). Письмове множення багатоцифрових чисел, які містять нуль у середині запису. Піраміда стр. 21-23
4 тиждень
Площа
Площа фігури. Квадратний
сантиметр. Задачі на спільну роботу та обернені до них
стр. 24-26
Одиниці площі: квадратний міліметр (сантиметр, дециметр, метр, кілометр). Ускладнені задачі на знаходження невідомого доданка.
стр. 27-31
5 тиждень
Площа
Задачі на обчислення площі прямокутника. Співвідношення між одиницями площі (ознайомлення).
стр. 31-35
Одиниці площі: ар(сотка), гектар.
Співвідношення між аром і гектаром. Задачі, пов’язані з площею прямокутника.
стр. 36-37
Задачі на обчислення площі. Обчислення значень виразів на сумісні дії.
стр. 38-39
Палетка. Вимірювання площі палеткою. Розв’язування задач вивчених видів.
стр. 39-41
6 тиждень
Площа.
Письмове множення іменованих чисел на число. Задачі на пропорційний поділ.
стр. 43-46
7 тиждень
Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове.
Алгоритм ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження суми двох добутків, на різницеве порівняння двох добутків стр. 47-48
Письмове ділення іменованих чисел. Задачі на розкриття змісту множення і ділення. Циліндр стр. 49-51
Письмове ділення з остачею. Складання і розв’язування задач за схемою, які включають поняття руху. Конус.
стр. 52-53
Ділення багато-цифрового числа на одноцифрове, коли в записі частки є нулі. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями стр. 54-58
8 тиждень
Швидкість
Швидкість об’єктів у прямолінійному рівномірному русі. Приклади швидкостей.
Задачі, пов’язані з продуктивністю праці.
стр. 59-60
Одиниці швидкості. Обчислення швидкості. Задачі, пов’язані зі швидкістю. Куля стр. 61-63
Розв’язування задач. Графіки.
Складання і розв’язування задач за даними таблиці.
стр. 64-65
Обчислення відстані (пройденного шляху) при прямолінійному рівномірному русі. Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження пройденного шляху.
стр. 66-67
Розв’язування задач. Прості та складені задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі.
стр. 67-69
Обчислення часу при прямолінійному рівномірному русі. Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл у різних напрямках.
стр. 69-71
9 тиждень
Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове число.
Обчислення значень виразів. Задачі з буквеними даними стр. 75-76
Письмове множення багатоцифрового числа на розрядне число. Перевірка правильності розв’язання задачі.
стр. 77-79
Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на пропорційне ділення.
стр. 80-81
Розв’язування задач на знаходження швидкості, відстані,часу при рівномірному прямолінійному русі. Задачі на рух в протилежних напрямах.
стр. 82-83
10 тиждень
Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове число.
Письмове множеннячисел виду 305 ∙ 27.Визначення часу зациферблатомгодинника стр. 83-84
Письмове множеннякруглихбагатоцифрових чисел.Задачі, пов’язані зрухом двох тілназустріч
стр. 84-86
11 тиждень
Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове число.
Письмове ділення круглих багатоцифрових чисел (на кругле двоцифрове число). Задачі, пов’язані з рухом двох тіл на зустріч. стр. 90-91
Ділення багатоцифрових чисел на розрядне число з остачею. Задачі на спільну роботу
С.92-93
Алгоритм письмового ділення на двоцифрове число. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями
стр. 94-85
Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове число. Розв’язування задач з буквеними даними складанням виразу стр. 96-98
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове, коли в за-писі частки є нулі (письмове ділення чисел виду 304 500:75,45066: 74)
стр. 98-100
Письмове ділення багатоцифрових чисел.
Прогнозування кількості цифр у частці стр. 100-101
Обчислення значень виразів. Розв’язування задач вивчених видів стр. 102-104
12 тиждень
Письмове множення на трицифрове число
Алгоритм письмового множення на трицифрове число. Задачі на рух. стр. 105-106
Письмове множення чисел виду 208 ∙ 135. Лінійна діаграма стр. 106-108
Письмове множення на трицифрове число у випадку, коли другий множник містить нулі всередині його запису (483 ∙ 306). Задачі геометричного змісту стр. 109-110
Розв’язування задач. Стовпчикова діаграма стр. 111-112
13 тиждень
Письмове ділення на трицифрове число
Письмове ділення круглих багатоцифрових чисел (на круглі двоцифрове, трицифровечисла
стр. 113-114
Обчислення часток. Ділення багатоцифрових чисел, коли част-ка містить нулі (у ви-падку ділення круглихчисел). Задачі на 2 – 3 дії, пов’язаних з рівно-мірним прямолінійним рухом. Кругова діаграма
стр. 115-117
14 тиждень
Письмове ділення багатоцифрового числа на трицифрове (ознайомлення)
Письмове ділення на трицифрове число (ознайомлення).
Розв’язування задач різними способами
стр. 117-119
Алгоритм письмового ділення багатоцифрового числа на трицифрове. Дослідження змісту задач та їх розв’язання
стр. 119-120
Обчислення значень числових виразів та виразів зі змінною.
стр. 121-123
15 тиждень
Дроби
Частини. Утворення, порівняння частин (дробів з чисельником 1).
Прості і складені задачі ,які містять поняття частини
стр. 124-125
Звичайні дроби.Чисельник і знаменник дробу. Читання та запис дробів
стр. 126-127
Порівняння дробів. Задачі на знаходження дробу (частини) від числа та числа зазначенням його дробу (частини)
стр. 128-129
Дроби, які дорівнюють одиниці. Складені задачі на визначення відстані
стр. 130-131
Дроби
Знаходження дробу від числа. Прості і складені задачі на знаходження дробу від числа
стр. 132-134
Знаходження числа за значенням його дробу. Прості і складені задачі на знаходження дробу від числа
стр. 135-136
16 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту