Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 4 > Predm > Kurs_ukrmova
Інтегрований курс «Українська мова та читання».
Навчальний план.
«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (Частина 1 -мова) - Вашуленко М. С., Васильківська Н. А., Дубовик С. Г.), 2021

Посилання на електронну версію підручника:
Робочий зошит:
НУШ ДИДАКТА Українська мова та читання. 4 клас. Робочий зошит до підручника М. Вашуленка, Н. Васильківської, С. Дубовик. У 2-х частинах.
 
Посилання для придбання робочих зошитів:
Частина 1:
Частина 2:
Зверніть увагу!
В кінці року з «Української мови та читання» проводиться річне оцінювання! Детальна інформація з особливостей написання контрольних робіт та термінів подання є на сайті у вкладці "Річні контрольні роботи".

§1-26 «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (Частина 1 - Вашуленко М. С., Васильківська Н. А., Дубовик С. Г.), 2021
СЕМЕСТР 1.
1 тиждень
Текст §1-6 (стор. 4-22)
Мова і мовлення. Текст. Основні ознаки тексту. Засоби зв’язності тексту. Заголовок тексту (стор.4-9)
2 тиждень
Текст §1-6 (стор. 4-22)
Типи текстів. Будова тексту. План (стор.10-15)
3 тиждень
Текст §1-6 (стор. 4-22)
Тексти різних стилів. Медіатексти (стор.16-22)
4 тиждень
Речення §7-10 (стор. 23-37)
Речення. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Звертання. Головні і другорядні члени речення (стор.23-28)
5 тиждень
Речення §7-10 (стор. 23-37)
Установлюю зв’язок між членами речення. Однорідні члени речення (стор.28-33)
6 тиждень
Речення §7-10 (стор. 23-37)
Навчаюся поєднувати однорідні члени речення за допомогою інтонації, сполучників (стор.33-37)
7 тиждень
Слово. Значення слова §11-16 (стор.38-52)
Слово. Значення слова. Багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Синоніми. Антоніми (стор.38-43)
8 тиждень
Слово. Значення слова §11-16 (стор.38-52)
Фразеологізми. Застарілі слова. Нові слова. Походження слів (стор.44-52)
9 тиждень
Будова слова §17-23 (стор.53-75)
Будова слова. Частини слова. Творення слів за допомогою префіксів та суфіксів. Орфограми у префіксах (стор.53-59)
10 тиждень
Будова слова §17-23 (стор.53-75)
Правильно пишу слова з апострофом після префіксів. Застосування алфавіту. Наголошування загальновживаних слів (стор.59-66)
11 тиждень
Будова слова §17-23 (стор.53-75)
Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и]. Вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу. Правопис слів із сумнівними приголосними. Подовжені м’які приголосні звуки (стор.67-75)
12 тиждень
Частини мови. Іменник §24-26 (стор.76-109)
Частини мови. Поняття про іменники з абстрактним значенням. Рід і число іменників. Відмінки іменників. Відмінювання іменників (стор.76-84)
13 тиждень
Частини мови. Іменник §24-26 (стор.76-109)
Відмінки іменників. Відмінювання іменників. Навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників приголосні ¬[г], [к], [х] перед закінченням -і на [з’], [ц’], [с’] (стор.84-92)
14 тиждень
Частини мови. Іменник §24-26 (стор.76-109)
Відмінки іменників. Відмінювання іменників. Навчаюся писати закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини (стор.92-100)
15 тиждень
Частини мови. Іменник §24-26 (стор.76-109)
Відмінки іменників. Відмінювання іменників. Навчаюся використовувати в мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини (стор.100-109)
«Українська мова та читання» підручник   для 4 класу закладів загальної середньої освіти (Частина 1 -мова) - Вашуленко М. С., Васильківська Н.   А., Дубовик С. Г.), 2021

  
Посилання на електронну версію підручника:
       
§27-41 «Українська мова та читання» підручник   для 4 класу закладів загальної середньої освіти (Частина 1 - Вашуленко М. С.,   Васильківська Н. А., Дубовик С. Г.), 2021
СЕМЕСТР 2.
1 тиждень
Прикметник як частина мови. Рід і число прикметників. Відмінювання прикметників. Повторення вивченого за семестр (стор.110-119)
2 тиждень
Прикметник як частина мови. Утворення ступенів порівняння прикметників. Вимова і написання прикметників на -ський, -зький, -цький. Пряме і переносне значення прикметників. Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми (стор.120-125)
3 тиждень
Числівник як частина мови (стор.124-132)
4 тиждень
Займенник як частина мови. Особові займенники (стор.132-139)
5 тиждень
Дієслово як частина мови. Неозначена форма дієслова. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами (стор.140-143)
6 тиждень
Час дієслова. Змінювання дієслів за часами (стор.147-153)
7 тиждень
Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. Вимова і написання дієслів на -ся (стор.154-159)
8 тиждень
Прислівник як частина мови. Прислівники-синоніми й прислівники-антоніми (стор.160-163)
9 тиждень
Написання найуживаніших прислівників (стор.164-168)
10 тиждень
Повторення вивченого в 1-4 класах. Повторення вивченого про текст, основну думку тексту, заголовок, типи текстів, медіатексти. Повторення вивченого про звуки мовлення, позначення їх буквами.
11 тиждень
Звуко-буквений аналіз слів. Усний переказ тексту. Повторення вивченого про спільнокореневі слова, будову слів.
12 тиждень
Складання розповіді за поданими словами. Повторення вивченого про частини мови. Розбір речень за частинами мови.
13 тиждень
Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання та інтонацією. Однорідні члени речення.
14 тиждень
Повторення вивченого про функціональне значення в мовленні різних частин мови.
15 тиждень
Повторення вивченого про зв’язок слів у реченні. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів.
16 тиждень
Річні контрольні роботи. Підготовка до ДПА.
17 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту