Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 3 > Predm > Matemat
Математика.
Навчальний план.
Підручник:
«Математика» для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Заїка А.М., Тарнавська С.С., 2020
Посилання на підручник:
Частина 1 Частина 2
Робочий зошит:
Математика: робочий зошит для 3 класу. У 2 ч.(до підручн. А. Заїки), Заїка А., Тарнавська С.


Посилання для придбання робочих зошитів:
Частина 1:
Частина 2:
Зверніть увагу!
В кінці року з математики проводиться річне оцінювання! Детальна інформація з особливостей написання контрольних робіт та термінів подання є на сайті у вкладці "Річні контрольні роботи".
1 СЕМЕСТР
1 тиждень
Повторення вивченого матеріалу
Нумерація чисел у межах 100
Стор 3
Додавання чисел
Стор 4
Віднімання чисел
Стор 8
Взаємозв’язок додавання і віднімання
Стор 10
2 тиждень
Повторення вивченого матеріалу
Переставний закон додавання
Стор 11
Перевірка додавання й віднімання
Стор 13
Властивості додавання й віднімання. Довжина відрізків
Стор 15
Множення й ділення
Стор 16
3 тиждень
Повторення вивченого матеріалу
Особливі випадки множення й ділення
Стор 22
Перевірка множення й ділення.
Одиниці часу
Стор 24

Одиниці маси, місткості
Стор 18
Переставний закон множення
Стор 20
4 тиждень
Множення та ділення
Таблиці множення й ділення
Таблиці множення й ділення з числом 6
Стор 27
Обчислення значень виразів. Кути прямокутника
Стор 29
Додавання й віднімання іменованих чисел
Стор 31
Множення й ділення з числом 7
Стор 33
5 тиждень
Множення та ділення
Таблиці множення й ділення
Обчислення значень виразів
Стор 34
Множення й ділення з числом 8
Стор 36
Множення й ділення з числом 9. Вирази зі змінною. Одиниці маси.
Стор 38
Первір себе
Стор 40
6 тиждень
Нумерація чисел
Нумерація чисел у межах 1000
Сотня. Лічба сотнями. Прямокутники.
Стор 42
Додавання й віднімання круглих сотень.
Побудова прямокутника (квадрата)
Стор 44
Розряд сотень. Утворення трицифрових чисел.
Стор 46
7 тиждень
Нумерація чисел
Нумерація чисел у межах 1000
Нумерація чисел
Стор 3
Читання й запис трицифрових чисел
Стор 5
Розрядний склад числа
Стор 6
Нумерація чисел. Одиниці вартості
Стор 8
8 тиждень
Нумерація чисел
Нумерація чисел у межах 1000
Загальна кількість одиниць, десятків і сотень у трицифровому числі
Стор 10
Порівняння чисел у межах 1000
Стор 12
Порівняння трицифрових чисел
Стор 14
Перевір себе
Стор 16
9 тиждень
Арифметичні дії
Арифметичні дії з числами
Додавання й віднімання числа 1
Стор 18
Додавання й вілнімання чисел на основі складу числа
Стор20
Рівняння. Розв’язок рівняння
Стор 22
Розв’язування рівнянь
Стор 24
10 тиждень
Арифметичні дії
Арифметичні дії з числами
Сполучний закон додавання
Стор 25
Додавання чисел виду 540+200, 540+20
Стор 27
Додавання чисел виду 400+320, 40+320
Стор 28
Виднімання чисел виду 830-200, 830-20
Стор 30
11 тиждень
Арифметичні дії
Арифметичні дії з числами
Додавання чисел виду 520+340
Стор 32
Нерівності зі змінною
Стор 33
Віднімання чисел виду 470-320
Стор 35
Розв’язування нерівностей
Стор 37
12 тиждень
Арифметичні дії
Усне додавання й віднімання круглих трицифрових чисел
Перевір себе
Стор 38
Додавання й віднімання чисел виду 90+30, 150-70
Стор 40
Додавання й віднімання круглих трицифрових чисел
Стор 42
13 тиждень
Арифметичні дії
Усне додавання й віднімання круглих трицифрових чисел
Формула периметра прямокутника
Стор 44
Обчислення виразів виду 230+70, 230+170, 300-70, 300-170
Стор 45
Зміна суми від зміни доданка
Стор 47
14 тиждень
Арифметичні дії
Повторення.
Розв’язування рівнянь
Стор 24
Повторення
Нерівності зі змінною
Стор 33
Повторення
Розв’язування нерівностей
Стор 37
15 тиждень
Тести
2 СЕМЕСТР
1 тиждень
Додавння й віднімання чисел
Додавння чисел виду 360+70, 40+270
Стор 3
Додавання чисел виду 580+240
Стор 5
Зміна різниці від зміни від’ємника
Стор 6
Одиниці довжини. Кілометр
Стор 9
2 тиждень
Додавння й віднімання чисел
Віднімання чисел виду 420-70
Стор 11
Віднімання чисел виду 450-290
Стор 13
Зміна різниці від зміни зменшуваниго, віднімання чисел способом окреглення
Стор 15
3 тиждень
Додавння й віднімання чисел
Формула периметра квадрата
Стор 16
Додавання й віднімання чисел способом округлення
Стор 18
Перевір себе
Стор 20
4 тиждень
Множення і ділення круглих чисел. Частини.Письмове додавання і віднімання чисел
Множення і ділення чисел. Їх взаємозв’язок
Стор 22
Переставний і сполучний закони множення. Перевірка множення
Стор 23
Множення з числами 1 та 0
Стор 25
Ділення з числом 1 та 0. Ділення рівних чисел
Стор 26
5 тиждень
Множення і ділення круглих чисел. Частини.Письмове додавання і віднімання чисел
Частини цілого. Утворення, читання і запис. Дріб з чисельником 1
Стор 29
Множення і ділення чисел на 10, 100
Стор 31
Ділення чисел виду 40:20, 400:200.
Одииці довжини.
Стор 33
Порівняня частин
Стор 34
6 тиждень
Множення і ділення круглих чисел. Частини.Письмове додавання і віднімання чисел
Одиниці довжини. Міліметр
Стор 36
Знаходження частини від числа
Стор 39
Одиниці маси. Грам. Тонна.
Стор 40
7 тиждень
Множення і ділення круглих чисел. Частини.Письмове додавання і віднімання чисел
Знаходження числа за значенням його частини
Стор 42
Доба, тиждень. Місяць, рік.
Стор 44
Перевір себе
Стор 45
Письмове додавання трицифрових чисел
Стор 47
8 тиждень
Письмове додавання і віднімання чисел
Письмове віднімання трицифрових чисел
Стор 3
Перевірка додавання і віднімання
Стор 4
Алгоритс письмового додавання
Стор 6
Алгоритм письмового віднімання
Стор 8
9 тиждень
Письмове додавання і віднімання чисел
Одиниці часу. Година, хвилина, секунда
Стор 10
Визначення часу за годинником у другій половині доби
Стор 11
Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через один розряд
Стор 13
Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через один розряд
Стор15
10 тиждень
Письмове додавання і віднімання чисел
Тренувальні вправи
Стор 17
Додавання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці
Стор 19
Віднімання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці
Стор20
Складання і розв’язування математичних завдань
Стор 22
11 тиждень
Письмове додавання і віднімання чисел
Розв’язування сюжетних задач
Стор 24
Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення
Стор 25
Перевір себе
Стор 27
12 тиждень
Позатабличне множення і ділення
Множення і ділення і їх властивості
Стор 28
Множення і ділення на розрядне число
Стор 30
Перевірка множення і ділення
Стор 31
Множення суми на число
Стор 33
13 тиждень
Позатабличне множення і ділення
Ділення з остачею. Властивість остачі
Стор 36
Перевірка ділення з остачею
Стор 38
Ділення чисел виду 39:3, 42:3
Стор 40
Способи ділення чисел
Стор 42
Перевір себе
Стор 43
14 тиждень
Способи усних обчислень частки
Ділення чисел виду 420:20
Стор 45
Ділення чисел способом добору частки
Стор 47

Обчислення значень числових виразів
Стор 49
Знаходження часки способом послідовного ділення
Стор 50
Тренувальні вправи
Стор 51
15 тиждень
Способи усних обчислень частки
Перевір себе
Стор 54
Повторення
Стор 55
Мої математичні успіхи
Стор 61
16 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту