Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 3 > Predm > Kurs_ukrmova
Інтегрований курс «Українська мова».
Навчальний план.
"Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів середньої освіти ( у 2-х частинах) Частина 1 - Вашуленко М.С., Васильківська Н.А., Дубовик С.Г.
Робочий зошит:
НУШ ДИДАКТА Українська мова та читання. 3 клас. Робочий зошит до підручника М. Вашуленка, Н. Васильківської, С. Дубовик. У 2-х частинах. Воскресенська Н.О.

Посилання для придбання робочих зошитів:
Частина 1:
Частина 2:

Зверніть увагу!
В кінці року з української мови проводиться річне оцінювання! Детальна інформація з особливостей написання контрольних робіт та термінів подання є на сайті у вкладці "Річні контрольні роботи".
1 семестр
  
1 тиждень
Текст (стор. 1-32)
1. Що таке текст (стор. 1-6)
2. Мета тексту. Типи текстів (стор. 6-10)
2 тиждень
Текст (стор. 1-32)
3. Засоби зв’язку речень у тексті (стор. 10-12)
4. Будова тексту (стор. 12-20)
3 тиждень
Текст (стор. 1-32)
5. Спостере-ження за ознаками текстів різних стилів
(стор. 20-22)
6. Порівняння художніх і науково-популярних описів
(стор. 22-24)
4 тиждень
Текст (стор. 1-32)
7. Спостереження за роллю абзаців у тексті
(стор. 24-26)
8. Складання плану тексту (стор. 26-28)
5 тиждень
Текст (стор. 1-32)
9. Робота з медіа-текстами (стор. 28-32)
6 тиждень
Речення (стор. 32-48)
10. Речення (стор. 32-34)
11. Види речень за метою висловлювання та інтонацією (стор. 34-38)
7 тиждень
Речення (стор. 32-48)
12. Звертання (стор. 38-42)
13. Члени речення (стор. 42-44)
8 тиждень
Речення (стор. 32-48)
14. Зв’язок слів у реченні (стор. 44-48)
9 тиждень
Слово. Значення слова (стор. 48-60)
15. Багатозна-чні слова (стор. 48-50)
16. Пряме і переносне значення слів (стор. 50-52)
10 тиждень
Слово. Значення слова (стор. 48-60)
17. Близькі за значенням слова — синоніми
(стор. 52-56)
18. Протилежні за значенням слова — антоніми
(стор. 56-60)
11 тиждень
Будова слова (стор. 60-80)
19. Закінчення слова, його роль у реченні (стор. 60-64)
20. Основа слова. Частини основи (стор. 64-66)
12 тиждень
Будова слова (стор. 60-80)
21. Спільноко-реневі слова. Корінь слова (стор. 66-68)
22. Наголос (стор. 68-70)
13 тиждень
Будова слова (стор. 60-80)
23. Загальне поняття про орфограму (стор. 70-72)
24. Ненаголоше-ні звуки [е], [и] в коренях слів.
Позначення їх на письмі (стор. 72-76)
14 тиждень
Будова слова (стор. 60-80)
25. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и],
що не перевіряються наголосом
(стор. 76-78)
26. Застосува-ння алфавіту (ст.78-80)
15 тиждень
ТЕСТИ
2 семестр. Р о з д і л  2. (ст.80 - 157).

  
1 тиждень
Будова слова (стор. 80-102)
27. Вимова і написання слів зі звуками [ґ], [дж], [дз], [дз’]
(стор. 80-82)
2 тиждень
Будова слова (стор. 80-102)
28. Вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу (стор. 82-84)
3 тиждень
Будова слова (стор. 80-102)
29. Префікс як значуща частина слова (стор. 84-90)
30. Вимова і написання слів з апостро-фом
(стор. 90-94)
4 тиждень
Будова слова (стор. 80-102)
31. Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова (стор. 94-98)
32. Подовжені м’які приголосні звуки (стор. 98-102)
5 тиждень
Іменник (стор. 102-122)
33. Поняття про іменник як частину мови (стор. 102-110)
34. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній (стор. 110-114)
6 тиждень
Іменник (стор. 102-122)
35. Змінювання іменників за числами (однина і множина) (стор. 114-118)
7 тиждень
Іменник (стор. 102-122)
36. Прийменник і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні (стор. 118-122)
8 тиждень
Іменник (стор. 102-122)
37. Поняття про прикметник як частину мови
(стор. 122-124)
38. Зв’язок прикметників з іменниками (стор. 124-126)
9 тиждень
Прикметник (стор. 122-138)
39. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками (стор. 126-128)
10 тиждень
Прикметник (стор. 122-138)
40. Узгодження прикметника з іменником у різних формах (стор. 128-130)
11 тиждень
Прикметник (стор. 122-138)
41. Змінювання прикметників за родами (стор. 130-134)
42. Спостереження за роллю прикметників у мовленні (стор. 134-134)
12 тиждень
Прикметник (стор. 122-138)
43. Поняття про числівник як частину мови
(стор. 138-140)
44. Вимова і правопис найуживаніших числівників (стор. 140-143)
13 тиждень
Дієслово (стор. 138-157)
45. Поняття про дієслово як частину мови (стор. 144-146)
46. Зв’язок дієслова з іменником (стор. 146-150)
14 тиждень
Дієслово (стор. 138-157)
47. Час дієслів (стор. 150-154)
48. Написання не з дієсловами (стор. 154-157)
15 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту