Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 2 > Predm > Matemat
Математика.
Навчальний план.
Підручник:
Математика: підруч.для 2 кл. закл.загал. серед. Освіти/ А.Заїка. – Тернопіль: Підручники і посібники. 2019.

Посилання на електронну версію підручника:
Робочий зошит:
Математика: робочий зошит для 2 класу у 2-х частинах (до підручн. А. Заїки), Заїка А., Тарнавська С.

Посилання для придбання робочих зошитів на сайті:
Частина 1:
Частина 2:
Зверніть увагу! В кінці року з математики проводиться річне оцінювання! Детальна інформація з особливостей написання контрольних робіт та термінів подання є на сайті у вкладці "Річні контрольні роботи".

1 СЕМЕСТР
1 тиждень
Повторення вивченого за 1 клас
Нумерація чисел першої сотні (стор. 5)
Одноцифрові й двоцифрові числа (стор. 6)
Порівняння чисел (стор. 7)
Назви чисел при додаванні (стор. 8)
2 тиждень
Повторення вивченого за 1 клас
Назви чисел при відніманні (стор. 9)
Додавання й віднімання чисел (стор. 10)
Взаємозв’язок додавання й віднімання (стор. 11)
Способи додавання й віднімання чисел (стор. 12)
Додавання виду 17+3 (стор. 13)
3 тиждень
Повторення вивченого за 1 клас
Ламана. Довжина ламаної (стор. 14)
Знаходження невідомого доданка (стор. 15)
Прості задачі (стор. 16)
Довжина (стор. 17)
Завдання бджілки-трудівниці (стор. 18)
4 тиждень
Повторення вивченого за 1 клас
Завдання бджілки-трудівниці (стор. 19)
Задача (стор. 20)
Місткість. Літр. (стор. 21)
Віднімання виду 40-8 (стор. 22)
Маса (стор. 23)
5 тиждень
Повторення вивченого за 1 клас
Вирази на 2 дії (стор. 24)
Порядок виконаня дій у виразах (стор. 25)
Знаходження невідомого зменшуваного (стор. 26)
Дужки (стор. 27)
Обчислення значень виразів (стор. 28)
6 тиждень
Повторення вивченого за 1 клас
Додавання виду 45+21 (стор. 29)
Віднімання виду 45-23 (стор. 30)
Рік. Місяць. (стор. 31)
Завдання бджілки-трудівниці (стор. 32)
7 тиждень
Властивості додавання й віднімання
Додавання суми до числа (стор. 33)
Вирази зі змінною (стор. 34)
Додавання числа до суми (стор. 35)
Розрядні числа, округлення (стор. 36)
8 тиждень
Властивості додавання й віднімання
Зміна суми від зміни доданка (стор. 37)
Зміна суми від зміни доданка (стор. 38)
Додавання виду 28+2, 75+15 (стор. 39)
Віднімання числа від суми (стор. 40)
9 тиждень
Властивості додавання й віднімання
Віднімання чисел (стор. 41)
Віднімання суми від числа (стор. 42)
Віднімання виду 40-18 (стор. 43)
Завдання бджілки-трудівниці (стор. 44)
10 тиждень
Табличне додавання й віднімання в межах 20. Многокутник.
Доповнення до круглого числа (стор. 45)
Додавання виду 9+а (стор. 46)
Додавання виду 8+а (стор. 47)
Додавання виду 7+а (стор. 48)
Задачі (стор. 49)
11 тиждень
Табличне додавання й віднімання в межах 20. Многокутник.
Додавання виду 6+а, 5+а (стор. 50)
Додавання виду 4+а, 3+а, 2+а (стор. 51)
Кут. Прямий кут. (стор. 52)
Побудова прямого кута (стор. 53)
Таблиця додавання (стор. 54)
12 тиждень
Табличне додавання й віднімання в межах 20. Многокутник.
Розв’язування задач (стор. 55)
Розв’язування задач (стор. 56)
Повільно, швидко. Віднімання виду 11-а (стор. 57)
Віднімання виду 12-а (стор. 58)
Віднімання виду 13-а (стор. 59)
13 тиждень
Табличне додавання й віднімання в межах 20. Многокутник.
Віднімання виду 14-а (стор. 60)
Многокутник, його елементи (стор. 61)
Віднімання виду 15-а (стор. 62)
Віднімання виду 16-а (стор. 63)
Віднімання виду 17-а, 18-а (стор. 64)
14 тиждень
Табличне додавання й віднімання в межах 20. Многокутник.
Периметр многокутника (стор. 65)
Зміна різниці від зміни зменшуваного (стор. 66)
Зміна різниці від зміни від’ємника (стор. 67)
Перевірка додавання (стор. 68)
Перевірка віднімання (стор. 69)
15 тиждень
ТЕСТИ
2 СЕМЕСТР

1 тиждень
Задачі бджілки-трудівниці (стор. 70)
Знаходження невідомого ві’ємника (стор. 71)
Складена задача (стор. 72)
Прямокутник (стор. 73)
Квадрат (стор. 74)
2 тиждень
Додавання й віднімання з переходом через розряд. величини
Додавання виду 45+7 (стор. 75)
Властивості дій (стор. 76)
Віднімання виду 45-7 (стор. 77)
Лінійні діаграми (стор. 78)
Додавання виду 45+27 (стор. 79)
3 тиждень
Додавання й віднімання з переходом через розряд. величини
Обчислення значень виразів зі змінною (стор. 80)
Віднімання виду 45-27 (стор. 81)
Розв’язування задач (стор. 82)
Завдання бджілки трудівниці (стор. 83)
Коло. Круг (стор. 84)
4 тиждень
Додавання й віднімання з переходом через розряд. величини
Центр кола, круга (стор. 80)
Час. Година. Хвилина. Визгачення часу за годинником.
(стор. 86)
Радіус кола. Обчислення значень виразів. (стор. 87)
Вирази на 2-3 дії з дужками й без дужок (стор. 88)
Діаметр кола. Обчислення. (стор. 89)
5 тиждень
Множення й ділення
Завдання бджілки-трудівниці (стор. 90)
Додавання однакових чисел (стор. 91)
Множення. Запис множення (стор. 92)
Назви чисел при множенні (стор. 93)
Множення числа 10 (стор. 94)
6 тиждень
Множення й ділення
Переставний закон множення (стор. 95)
Обчислення значень виразів (стор. 96)
Ділення (стор. 97)
Ділення (стор. 98)
Зв’язок множення й ділення (стор. 99)
7 тиждень
Табличне множення й ділення
Назви чисел при діленні (стор. 100)
Множення виду 2∙а, а∙2 (стор. 101)
Ділення виду а:2 (стор. 102)
Окремі випадки ділення. Порядок дій (стор. 103)
Множення виду 3 ∙а, а∙3 (стор. 104)
8 тиждень
Табличне множення й ділення
Ділення виду а:3 (стор. 105)
Завдання бджілки- трудівниці Стор (стор. 106)
Множення виду 4 ∙а, а∙4 (стор. 107)
Периметр прямокутника (стор. 108)
Периметр квадрата (стор. 109)
9 тиждень
Табличне множення й ділення
Ділення виду а:4 (стор. 110)
Збільшення числа в кілька разів (стор. 111)
Множення виду 5∙а, а∙5 (стор. 112)
Ділення виду а:5.
Зменшення числа в кілька разів (стор. 113)
Кратне порівняння чисел (стор. 114)
10 тиждень
Табличне множення й ділення
Перевірка множення (стор. 115)
Знаходження невідомого множника (стор. 116)
Знаходження невідомого діленого (стор. 117)
Завдання бджілки-трудівниці (стор. 118)
Розв’язування задач різними способами (стор. 119)
11 тиждень
Табличне множення й ділення
Знаходження невідомого дільника (стор. 120)
Множення виду
6∙а, а∙6 (стор. 121)
Ділення вида а:6 (стор. 122)
Обчислення. Розв’язування задач. (стор. 123)
Множення виду 7∙а, а∙7 (стор. 124)
12 тиждень
Табличне множення й ділення
Ділення виду
а:7 (стор. 125)
Множення виду
8∙а, а∙8 (стор. 126)
Ділення виду
а:8 (стор. 127)
Обчислення. Розв’язування задач. (стор. 128)
Множення виду
9∙а, а∙9 (стор. 129)
13 тиждень
Табличне множення й ділення
Ділення виду а:9 (стор. 130)
Ділення виду а:10 (стор. 131)
Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. (стор. 132)
Задачі на 3 дії (стор. 133)
Розв’язування задач (стор. 134)
14 тиждень
Табличне множення й ділення
Розв’язування задач (стор. 135)
Тренувальні вправи (стор. 136)
Множення й ділення чисел (стор. 137)
Математичні вирази. Рівності, нерівності (стор. 138)
15 тиждень
Табличне множення й ділення
Геометричні фігури. Тіла. Величини. (стор. 139)
Мої математичні успіхи (стор. 140)
Мої математичні успіхи (стор. 141)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту