Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 10 > Predm > Algebra
Алгебра.
Навчальний план.
1 тиждень
§ 1. Функції, їхні властивості та графіки.
1. Найбільше і найменше значення функції.
Парні та непарні функції
(стор. 6)
2 тиждень
§ 1. Функції, їхні властивості та графіки
2. Степенева функція з натуральним показником
(стор. 13)
3 тиждень
§ 1. Функції, їхні властивості та графіки.
3. Степенева функція із цілим показником
(стор. 17)
4 тиждень
§ 1. Функції, їхні властивості та графіки.
4. Означення кореня n-го степеня
(стор. 21)
5 тиждень
§ 1. Функції, їхні властивості та графіки.
5. Властивості кореня n-го степеня
(стор. 27)
6 тиждень
§ 1. Функції, їхні властивості та графіки.
6. Означення та властивості степеня з раціональним показником
(стор. 33)
7 тиждень
§ 1. Функції, їхні властивості та графіки.
7. Ірраціональ-ні рівняння.
(стор. 39)
8 тиждень
§ 2. Тригонометричні функції.
8. Радіанна міра кутів
(стор. 49)
9 тиждень
§ 2. Тригонометричні функції.
9. Тригоно- метричні функції числового аргументу
(стор. 55)
10 тиждень
§ 2. Тригонометричні функції.
10. Знаки значень тригоно- метричних функцій.
Парність і непарність тригонометричних функцій
(стор. 59)
11 тиждень
§ 2. Тригонометричні функції.
11. Власти- вості та гра- фікитриго- нометричних функцій
(стор. 63)
12 тиждень
§ 2. Тригонометричні функції.
11. Власти- вості та гра- фіки тригонометричних функцій
(стор. 63)
13 тиждень
§ 2. Тригонометричні функції.
12. Основні співвідно- шення між тригоно- метричними
функціями одного й того самого аргументу
(стор. 72)
14 тиждень
§ 2. Тригонометричні функції.
13. Формули додавання
(стор. 76)
15 тиждень
Тести
2 СЕМЕСТР.
Розділ1. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
1 тиждень
Тригонометричні функції
14. Формули зведення
(стор. 82 – 84)
2 тиждень
Тригонометричні функції.
15. Рівняння cos x = b
(стор. 85 – 88)
3 тиждень
Тригонометричні функції.
16. Рівняння sin x = b
(стор. 90 - 92)
4 тиждень
Тригонометричні функції.
16. Рівняння tg x = b
(стор. 93 - 94)
5 тиждень
Тригонометричні функції.
17. Тригонометричні рівняння, які зводяться до
алгебраїчних
(стор. 96 - 97)
6 тиждень
Тригонометричні функції.
17. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних (стор. 96 - 97)
7 тиждень
Похідна та її застосування.
18. Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка
функції (стор. 103 - 107)
8 тиждень
Похідна та її застосування.
19. Поняття похідної
(стор. 108- 112)
9 тиждень
Похідна та її застосування.
20. Правила обчислення похідних
(стор. 114 - 116)
10 тиждень
Похідна та її застосування.
21. Рівняння дотичної
(стор. 118 - 119)
11 тиждень
Похідна та її застосування.
22. Ознаки зростання і спадання функції
(стор. 120 - 121)
12 тиждень
Похідна та її застосування.
23. Точки екстремуму функції
(стор. 123 - 126)
13 тиждень
Похідна та її застосування.
24. Найбільше і найменше значення функції
(стор. 128 - 129)
14 тиждень
Похідна та її застосування.
25. Побудова графіків функцій
(стор. 131 - 132)
15 тиждень
Похідна та її застосування.
26. Вправи для повторення курсу алгебри і початків
аналізу 10 класу (стор. 136 - 140)
16 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту