Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 10 > Predm > Biolog
Біологія.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Семестр 1 (стор.4-108).


1 тиждень
Біологія та екологія як науки. Фундаментальні властивості живого. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства (стор. 3-17)
2 тиждень
Систематика – наука про різноманітність організмів. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. (стор. 17-23)
3 тиждень
Віруси та їхня біологічна роль Пріони та віроїди (стор. 23-33)
4 тиждень
Прокаріоти – найдавніші організми на планеті. Різноманітність прокаріотичних організмів. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів (стор. 33-43)
5 тиждень
Біорізноманіття рослин. Біорізноманіття тварин. Біорізноманіття грибів Лабораторна робота. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу Проект. Складання характеристики виду за видовими критеріями.«Відкриття нових видів в Індокитаї», «Ліси України» (стор. 43-65)
6 тиждень
Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем...65 § 16 Особливості обміну речовин та перетворення енергії в автотрофних та гетеротрофних організмів (стор. 65-71)
7 тиждень
Вуглеводи та ліпіди (стор. 71-75)
8 тиждень
Білки, їхня біологічна роль (стор. 75-79)
9 тиждень
Ферменти та їхня біологічна роль § 20 Нуклеїнові кислоти та їхня біологічна роль. АТФ. (стор. 79-87)
10 тиждень
Вітаміни, їхня роль в обміні речовин (стор. 87-91)
11 тиждень
Структури клітини та метаболізм (стор. 91-95)
12 тиждень
Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин (стор. 95-100)
13 тиждень
Надходження в організм хімічних елементів і якість питної води: вплив на здоров’я людини. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини (стор. 100-107)
14 тиждень
Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму організму людини. Індивідуальні завдання. «Еритроцити та АТФ-аза», «Кисень і висота». «Обмін речовин та перетворення енергії» (стор. 107-114)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2 (стор. 114-211).


1 тиждень
Генетика як наука (стор. 114-117)
2 тиждень
Зберігання генетичної інформації в клітинах
(стор. 117-121)
3 тиждень
Передавання генетичної інформації з покоління в покоління Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК (стор. 121-125)
4 тиждень
Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак (стор. 125-129)
5 тиждень
Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем (стор. 129-135)
6 тиждень
Неменделівське успадкування ознак (стор. 135-141)
7 тиждень
Зчеплене успадкування ознак Цитоплазматична спадковість (стор. 141-149)
8 тиждень
Поняття про мінливість. Спадкова мінливість Модифікаційна мінливість (стор. 149-157)
9 тиждень
Регуляція активності генів Популяційна генетика (стор. 157-163)
10 тиждень
Генетична варіабельність людини. Еволюція геному людини. Медична генетика. (стор. 163-181)
11 тиждень
Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів. Клітинний цикл. Ріст і розвиток клітин. Статеві клітини й запліднення (стор. 181-189)
12 тиждень
Особливості репродукції людини. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Ембріогенез людини. Явище ембріональної індукції (стор. 189-196)
13 тиждень
Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів (стор. 196-201)
14 тиждень
Онкогенні фактори та онкологічні захворювання. (стор. 201-205)
15 тиждень
Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини. Індивідуальні завдання. «Теломери», «Фактори росту». «Репродукція та розвиток» (стор. 205-211)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту