Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 10 > Predm > Gegraf
Географія.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Кобернік С. Г. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. – 256 с. : іл.
ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ. ПРАКТИКУМ ІЗ ЗОШИТОМ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ 10 КЛАС. С. Г. КОБЕРНИК , Р. Р. КОВАЛЕНКО https://lavkababuin.com/geografiya-regioni-ta-kra-ni-praktikum-iz-zoshitom-dlya-samostiynih-robit-10-klas-937314/
Семестр 1 (стор.4-114).


1 тиждень
Що вивчає курс «Географія: регіони та країни» Політична карта (стор. 4-10)
2 тиждень
Сучасна політична карта Європи (стор. 10-17)
3 тиждень
Інтеграційні процеси в Європі (стор. 17-21)
4 тиждень
Природні умови та природні ресурси Європи (стор. 21-25)
5 тиждень
Населення Європи: демографічні процеси. Структура населення та процеси урбанізації в Європі (стор. 25-32)
6 тиждень
Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки (стор. 32-36)
7 тиждень
Вторинний сектор економіки. Третинний сектор економіки (стор. 36-46)
8 тиждень
Німеччина: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення Німеччина: економічний розвиток країни (стор. 46-53)
9 тиждень
Франція: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення Франція: економічний розвиток країни (стор.53-69)
10 тиждень
Велика Британія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення Велика Британія: економічний розвиток країни.
(стор. 61-69)
11 тиждень
Італія. Польща (стор. 69-80)
12 тиждень
Білорусь. Росія (стор. 80-92)
13 тиждень
Сучасна політична карта Азії... Природні умови, природні ресурси та населення Азії (стор. 92-105)
14 тиждень
Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки.. Вторинний сектор економіки. Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії (стор. 105-114)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2 (стор. 114-250).


1 тиждень
Японія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення, третинний сектор економіки. Японія: вторинний та первинний сектори економіки. (стор.114-125)
2 тиждень
Китай: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення, експортна орієнтація економіки. Китай: економічний розвиток країни.... (стор.125-136)
3 тиждень
Індія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення . Індія: економічний розвиток країни (стор.136-147)
4 тиждень
Австралія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення Австралія: економічний розвиток країни....... (стор.147-157)
5 тиждень
Острівні країни Океанії (стор.157-163)
6 тиждень
Сучасна політична карта Америки. (стор.163-170)
7 тиждень
Особливості економіки країн Америки. Первинний та вторинний сектори економіки (стор. 170-186)
8 тиждень
Третинний сектор економіки Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки (стор.181-184)
9 тиждень
Сполучені Штати Америки: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселенняСполучені Штати Америки: економічний розвиток країни. (стор.184-214)
10 тиждень
Канада. Бразилія. (стор.214-221)
11 тиждень
Сучасна політична карта Африки. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки. (стор. 221-224)
12 тиждень
Особливості економіки країн Африки. (стор. 224-231)
13 тиждень
Єгипет (стор.231-237)
14 тиждень
Південно-Африканська Республіка (ПАР). (стор.237-247)
15 тиждень
Україна в геополітичному вимірі Геополітична структура сучасного світу та місце в ній України Україна в системі глобальних економічних відносин Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу (стор.247-250)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту