Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 11 > Predm > Gegraf
Географія.
Навчальний план.
Гільберг Т. Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 кл. закла-дів загальної середньої освіти / Гільберг Т. Г., Савчук І. Г.,  Совенко В. В. — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 192 с. : іл.
ISBN 978-617-7712-47-2.
 https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
Семестр 1. (стор. 4-90)
1 тиждень
Головні завдання географії в сучасному світі (стор. 4-8)
2 тиждень
Топографічна карта: проекція, розграфлення, географічні
та прямокутні координати (стор. 8-14)
3 тиждень
Читання топографічних карт і вимірювання на них (стор. 14-21)
4 тиждень
Мета картографування міст (стор. 21-25)
5 тиждень
Карта та її елементи (стор. 25-32)
6 тиждень
Сучасні картографічні джерела та технології створення геозображень.
Наукове і практичне застосування карт (стор. 32-38)
7 тиждень
Які рухи здійснює планета Земля (стор. 38-45)
8 тиждень
Закономірності географічної оболонки (стор. 45-49)
9 тиждень
Геологічне середовище та екологічні властивості літосфери (стор. 49-59)
10 тиждень
Зв’язок між рельєфом і тектонічними структурами (стор. 59-63)
11 тиждень
Ресурсні властивості літосфери (стор. 63-70)
12 тиждень
Сонячно-Земні взаємодії (стор. 70-74)
13 тиждень
Процеси, що відбуваються у тропосфері (стор. 74-85)
14 тиждень
Ресурсна роль атмосфери (стор. 85-90)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2. (стор. 90-189)
1 тиждень
Вода та її роль на Землі (стор. 90-100)
2 тиждень
Значення вод суходолу для життя та діяльності людини (стор. 100-109)
3 тиждень
Поширення живих організмів у біосфері . Значення ґрунтів у природі й життєдіяльності людей (стор. 109-121)
4 тиждень
Світосистема «суспільство — природа» (стор. 121-127)
5 тиждень
Населення світу. Міграційна політика країн світу як складова
демографічної політики (стор. 127-136)
6 тиждень
Світові економічні зв’язки (стор. 136-140)
7 тиждень
Міжнародний ринок товарів (стор. 140-144)
8 тиждень
Сучасні глобальні ланцюги доданої вартості (стор. 144-149)
9 тиждень
Інфраструктурний каркас глобальної економіки (стор. 149-154)
10 тиждень
Основні поняття політичної географії (стор. 154-159)
11 тиждень
Україна: територія, політико-географічне положення, устрій (стор. 159-164)
12 тиждень
Особливості населення України (стор. 164-172)
13 тиждень
Сучасна економіка України (стор. 172-176)
14 тиждень
Види промислового виробництва експортного спрямування
Провідні види сучасної промисловості України.
Провідні види економічної діяльності третинного
сектору України (стор. 176-184)
15 тиждень
іжнародний капітал в Україні.
Основні цілі стратегії сталого розвитку у світі та в Україні (стор. 184-189)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту