Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 9 > Predm > UkrMova
Українська мова.
Навчальний план.
Авраменко О. Українська мова :підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017. — 160 с. :іл. ISBN 978-966-349-616-0
 http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_ukrajinska_mova_avramenko_2017.pdf
СЕМЕСТР 1. (стор. 4-62)
1 тиждень
ВСТУП (стор.4-21)
Розвиток української мови
(стор.4-9)
2 тиждень
ВСТУП (стор.4-21)
Граматична основа. Односкладне та двоскладне речення (повторення) (стор.9-12)
3 тиждень
ВСТУП (стор.4-21)
Просте ускладнене речення (вставні слова, звертання,
однорідні члени речення). (стор.12-16)
4 тиждень
ВСТУП (стор.4-21)
1) Просте ускладнене речення (відокремлені члени речення)
2) Вибірковий переказ тексту наукового стилю (стор. 16-21)
5 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62)
Пряма мова (стор. 21-26)
6 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62)
Пряма мова (стор. 21-26)
7 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62)
1) Непряма мова.
2) Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю(стор. 26-32)
8 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62)
1) Непряма мова.
2) Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю(стор. 26-32)
9 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62)
Цитата як спосіб передавання чужої мови (стор. 32-36)
10 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62)
1) Діалог.
2) Твір-роздум на морально-етичну тему. (стор. 36-44)
11 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62)
Складне речення та його ознаки (стор. 44-48)
12 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62)
Сполучникові й безсполучникові складні речення (стор. 48-52)
13 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62).
1) Складносурядне речення.
2) Усний твір-роздум на суспільну тему (стор. 52-56).
14 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 21-62)
Розділові знаки в складносурядному реченні (стор. 56-62)
15 тиждень
ТЕСТИ
СЕМЕСТР 2. (стор.62-139)
1 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
1) Складнопідрядне речення. Його будова й засоби зв’язку в ньому
2) Основні види складнопідрядних речень
3) Ділові папери. Заява (стор. 62-72)
2 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Складнопідрядні речення з підрядними означальними та підрядними з’ясувальними (стор. 72-76)
3 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Складнопідрядніречення з підряднимимісця й часу(стор. 76-80)
4 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
1) Складнопідрядніречення з підрядними способу дії і ступенята підрядними порівняльними
2) Діловіпапери. Автобіографія (стор. 80-86)
5 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови (стор. 86-90)
6 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими й допустовими (стор. 90-94)
7 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
1) Складнопідрядні речення з кількома підрядними.
2) Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (стор. 94-100)
8 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Безсполучникове складне речення (стор. 100-103)
9 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Кома та крапка з комою в безсполучниковому складному реченні (стор. 103-106)
10 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Двокрапка в безсполучниковому складному реченні (стор. 106-109)
11 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Тире в безсполучниковому складному реченні (стор. 109-112)
12 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Складне речення з різними видами зв’язку (стор. 112-116)
13 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
1) Текст і його основні ознаки
Будова тексту.
2) Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці(стор. 116-124)
14 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
1) Види й засоби міжфразового зв’язку.
2) Тези прочитаної науково-пізнавальної статті. Конспект (стор. 124-130)
15 тиждень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (стор. 62-139)
Синтаксис та пунктуація простого речення (стор. 130-132)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту