Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 11 > Predm > Biolog
Біологія/Екологія.
Навчальний план.
1 тиждень
Адаптація як загальна властивість біосистем. Загальні закономірності формування адаптацій (стор. 3-12)
2 тиждень
Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів
Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види.
Поняття про адаптивну радіацію (стор. 12-18)
3 тиждень
Життєві форми рослин і тварин як адаптації до середовища мешканняЕкологічна ніша. Поняття про спряжену еволюцію та коадаптацію (стор. 18-27)
4 тиждень
Середовище існування Водне середовище існування (стор. 27-34)
5 тиждень
Наземно-повітряне середовище існування. Способи терморегуляції організмів . Ґрунтове середовище існування (стор. 34-42)
6 тиждень
Симбіоз та його форми. Організм як середовище мешкання (стор. 42-53)
7 тиждень
Паразитизм та його поширення
Форми та роль паразитизму в природі.
Адаптації паразитів та їх хазяїв. (стор. 53-64)
8 тиждень
Адаптивні біологічні ритми Узагальнення теми 5. Адаптації (стор. 64-69)
9 тиждень
Науки, що вивчають здоров’я людини Здоровий спосіб життя, принципи й складові Статева культура й безпека життя людини (стор. 69-80)
10 тиждень
Негативний вплив алкоголю на здоров’я людини. Негативний вплив куріння на здоров’я людини Негативний вплив наркотиків на здоров’я людини (стор. 80-92)
11 тиждень
Вплив стресових чинників на організм людини.. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини (стор. 92-100)
12 тиждень
Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія (стор. 100-107)
13 тиждень
Профілактика захворювань людини. Неінфекційні захворювання. Профілактика інфекційних захворювань Профілактика інвазійних захворювань. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом (стор. 107-123)
14 тиждень
Біологічні основи здорового способу життя (стор. 123-124)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2. (стор. 124-254)
1 тиждень
Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Екологічні зв’язки. Екологічні закони.
(стор. 124-132)
2 тиждень
Екологічні чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхні угруповання. (стор. 132-140)
3 тиждень
Популяції. Класифікація популяцій. Популяції, їх характеристика. (стор. 140-148)
4 тиждень
Екосистемологія. Екосистеми, їх структурна організація. Екосистеми, їх властивості та характеристики Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем (стор. 148-156)
5 тиждень
Агроекосистеми, особливості структури й функціонування.. Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі (стор. 156-163)
6 тиждень
Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу. Екологія (стор. 163-176)
7 тиждень
Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні . Види забруднення, їхні наслідки для екосистем (стор. 176-184)
8 тиждень
Антропічний вплив на атмосферу.. Антропічний вплив на гідросферу (стор. 184-188)
9 тиждень
Антропічний вплив на ґрунти. Антропічний вплив на біорізноманіття (стор. 188-200)
10 тиждень
Екологічна політика в Україні. Червона книга та Чорний список видів тварин (стор. 200)
11 тиждень
Зелена книга України. Концепція сталого розвитку та її значення Сталий розвиток та раціональне природокористування (стор. 200-214)
12 тиждень
Застосування результатів біологічних досліджень у селекції Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів.. Вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин (стор. 214-226)
13 тиждень
Застосування результатів біологічних досліджень у медицині Досягнення трансплантології, репродуктивної медицини та донорства. Генна інженерія в медицині. Досягнення регенеративної медицини та онкології (стор. 226-238)
14 тиждень
Біоетичні проблеми сучасної медицини.. Застосування результатів біологічних досліджень у біотехнології.. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології (стор. 238-250)
15 тиждень
Поняття про біологічну небезпеку та біологічну безпеку Застосування результатів біологічних досліджень (стор. 250-254)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту