Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 9 > Predm > Geometria
Геометрія.
Навчальний план.
1 тиждень
Трикутники та многокутники.
Розв’язування трикутників.
Синус, косинус і тангенс кута від 0° до 180°
(стор. 5)
2 тиждень
Трикутники та многокутники.
Розв’язування трикутників.
Синус, косинус і тангенс кута від 0° до 180°
(стор. 5)
3 тиждень
Трикутники та многокутники.
Розв’язування трикутників.
Теорема косинусів
(стор. 12)
4 тиждень
Трикутники та многокутники.
Розв’язування трикутників.
Теорема синусів
(стор. 21)
5 тиждень
Трикутники та многокутники.
Розв’язування трикутників
(стор. 29)
6 тиждень
Трикутники та многокутники.
Розв’язування трикутників
(стор. 29)
7 тиждень
Трикутники та многокутники.
Розв’язування трикутників.
Формули для знаходження площі трикутника
(стор. 35)
8 тиждень
Трикутники та многокутники.
Розв’язування трикутників.
Зовнівписане коло трикутника
(стор. 44-45)
9 тиждень
Трикутники та многокутники.
Правильні многокутники.
Правильні многокутники та їхні властивості
(стор. 51-55)
10 тиждень
Трикутники та многокутники.
Правильні многокутники.
Про побудову правильних n-кутників
(стор. 60-61)
11 тиждень
Трикутники та многокутники.
Правильні многокутники.
Довжина кола. Площа круга
(стор. 62-66)
12 тиждень
Координати та вектори.
Декартові координати на площині.
Відстань між двома точками із заданими
координатами.
(стор. 77 - 80)
13 тиждень
Координати та вектори.
Декартові координати на площині.
Координати середини відрізка
(стор. 77-80)
14 тиждень
Координати та вектори.
Декартові координати на площині.
Рівняння фігури. Рівняння кола
(стор. 83-85)
15 тиждень
Тести
1 тиждень
Координати та вектори.
Декартові координати на площині.
Рівняння прямої
(стор. 89-92)
2 тиждень
Координати та вектори.
Декартові координати на площині.
Кутовий коефіцієнт прямої.
(стор. 95 - 97)
3 тиждень
Координати та вектори.
Декартові координати на площині.
Метод координат
(стор. 99 - 100)
4 тиждень
Координати та вектори.
Вектори.
Поняття вектора.
(стор. 106 - 109)
5 тиждень
Координати та вектори.
Вектори.
Координати вектора
(стор. 114 - 115)
6 тиждень
Координати та вектори.
Вектори.
Додавання і віднімання векторів
(стор. 118 - 123)
7 тиждень
Координати та вектори.
Вектори.
Додавання і віднімання векторів
(стор. 118 - 123)
8 тиждень
Координати та вектори.
Вектори.
Множення вектора на число
(стор. 129 - 133)
9 тиждень
Координати та вектори.
Вектори.
Скалярний добуток векторів
(стор. 141 - 145)
10 тиждень
Координати та вектори.
Вектори.
Скалярний добуток векторів
(стор. 141 - 145)
11 тиждень
Геометричні перетворення.
Рух, переміщення фігури.
Паралельне перенесення
(стор. 158 - 162)
12 тиждень
Геометричні перетворення.
Осьова симетрія
(стор. 167 - 169)
13 тиждень
Геометричні перетворення.
Центральна симетрія. Поворот
(стор. 175 - 179)
14 тиждень
Геометричні перетворення.
Подібність фігур
(стор. 185 - 190)
15 тиждень
Геометричні перетворення.
Вправи для повторення курсу геометрії 9 класу
(стор. 209)
16 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту