Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 9 > Predm > Himiea
Хімія.
Навчальний план.
Попель П. П.Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. /П. П. Попель, Л. С. Крикля. — Київ : ВЦ «Академія», 2017. — 240 с. : іл. П. П. Попель, Л. С. Крикля.  Зошит для практичних робіт з хімії. 9 клас Академія, 2018  
Семестр 1. (стор. 4-105)

1 тиждень
Суміші речовин. Розчини.
Виготовлення колоїдних розчинів (стор. 3-11)
2 тиждень
Будова молекули води.
Поняття про водневий зв’язок.
Утворення розчину (стор. 11-19)
3 тиждень
Кристалогідрати (стор. 14-25)
4 тиждень
Розчинність речовин.
Вода — найкращий розчинник для солей.
Вирощування кристалів мідного купоросу (стор. 25-32)
5 тиждень
Електроліти та неелектроліти (стор. 32-37)
6 тиждень
Електролітична дисоціація (стор. 37-43)
7 тиждень
Ступінь електролітичної дисоціації.
Слабкі та сильні електроліти (стор. 43-47)
8 тиждень
Вода як електроліт. Водневий показник (рН)
Йонномолекулярні рівняння (стор. 47-58)
9 тиждень
Реакції обміну між електролітами в розчині.
Гідроліз солей.
Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах
(стор. 58-62)
10 тиждень
Якісні реакції на деякі йони.
Розв’язування експериментальних задач. (стор. 62-70)
11 тиждень
Класифікація хімічних реакцій (стор. 70-78)
12 тиждень
Окисновідновні реакції.
Складання рівнянь окисновідновних реакцій.
Окисновідновні реакції в батарейках (стор. 78-90)
13 тиждень
Тепловий ефект хімічної реакції.
Калорійність харчових продуктів (стор. 90-96)
14 тиждень
Швидкість хімічної реакції.
Про умови зберігання харчових продуктів (стор. 96-105)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2. (стор. 105-222)
1 тиждень
Органічні сполуки.
Органічна хімія (стор. 105-111)
2 тиждень
Вуглеводні. Метан.
Гомологи метану.
Два бутани, три пентани (стор. 111-121)
3 тиждень
Етилен (етен) і ацетилен (етин)
Горіння вуглеводнів (стор. 121-130)
4 тиждень
Поліетилен.
Для допитливих. Тефлон.
Вуглеводні в природі.
Застосування вуглеводнів (стор. 130-142)
5 тиждень
Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях (стор. 142-146)
6 тиждень
Cпирти. Етанол .
Як добувають етанол. (стор. 146-152)
7 тиждень
Гліцерин (гліцерол) (стор. 152-156)
8 тиждень
Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота.
Як добувають оцтову кислоту.
Властивості оцтової (етанової) кислоти.
Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мил)
(стор. 156-168)
9 тиждень
Жири (стор. 168-173)
10 тиждень
Вуглеводи. Глюкоза і сахароза.
Для допитливих. Фруктоза Крохмаль. Целюлоза.
Виявлення крохмалю в харчових продуктах (стор. 173-209)
11 тиждень
Білки (стор. 186-192)
12 тиждень
Природні та синтетичні органічні сполуки.
Захист довкілля від забруднення органічними сполуками (стор. 192-198)
13 тиждень
Багатоманітність речовин і хімічних реакцій (стор. 198-205)
14 тиждень
Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення.
Взаємоперетворення простих речовин хімічного елемента (стор. 205-217)
15 тиждень
Місце хімії серед природничих наук.
Значення хімії для розвитку людства.
Хімічна наука у світі та в Україні.
Видатні хіміки (стор. 217-222)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту