Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 9 > Predm > Fizika
Фізика.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017

Семестр 1.

1 тиждень
Розділ 1
МАГНІТНІ ЯВИЩА
Постійні магніти. Магнітні лінії. Магнітне поле Землі.
Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
§ 1, 2, 3
2 тиждень
Розділ 1
МАГНІТНІ ЯВИЩА.
Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика.
Електромагніти та їх застосування.
Сила Ампера
§ 4, 5, 6
3 тиждень
Розділ 1
МАГНІТНІ ЯВИЩА.
Електродвигуни. Електровимірювальні прилади.
Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм.
§7, 8
4 тиждень
Розділ 1
МАГНІТНІ ЯВИЩА.
Підбиваємо підсумк и розділу I
«Магнітне поле»
Завдання для самоперевірки до розділу I
«Магнітне поле» (стор. 48-51)
5 тиждень
Розділ ІІ.
СВІТЛОВІ ЯВИЩА
Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла.
Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.
Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало. § 9, 10, 11
6 тиждень
Розділ ІІ.
СВІТЛОВІ ЯВИЩА.
Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.
§ 12
7 тиждень
Розділ ІІ.
СВІТЛОВІ ЯВИЩА.
Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори.
Лінзи. Оптична сила лінзи.
§ 13, 14
8 тиждень
Розділ ІІ.
СВІТЛОВІ ЯВИЩА.
Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи.
Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція.
§ 15, 16
9 тиждень
Розділ ІІ.
СВІТЛОВІ ЯВИЩА.
Підбиваємо підсумки розділу II
«Світлові явища».
Завдання для самоперевірки до розділу II
«Світлові явища»
(стор. 104-107)
10 тиждень
Розділ III.
МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ.
Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі. § 17
11 тиждень
Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук.
§ 18
12 тиждень
Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі.
Шкала електромагнітних хвиль.
§ 19, 20
13 тиждень
Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація.
Розв'язування задач.
§ 21
14 тиждень
Підбиваємо підсумки розділу III
«Механічні та електромагнітні хвилі».
Завдання для самоперевірки до розділу III
«Механічні та електромагнітні хвилі»
(стор. 140-143)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2.

1 тиждень
Розділ IV.
ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.
2 тиждень
Розділ IV.
ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.
3 тиждень
Розділ IV.
ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.
4 тиждень
Розділ IV.
ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.
5 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина І.
Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху.
§ 28
6 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина І.
Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати.
§ 29
7 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина І.
Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
Другий закон Ньютона.
§ 30, 31
8 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина І.
Третій закон Ньютона.
Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.
§ 32, 33
9 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина І.
Рух тіла під дією сили тяжіння.
§ 34
10 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина І.
Рух тіла під дією кількох сил.
§ 35
11 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина ІІ
Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.
§ 36
12 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина ІІ
Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.
§ 37
13 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина ІІ.
Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.
§ 38
14 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина ІІ.
Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження.
§ 39
15 тиждень
Розділ V.
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина ІІ
Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес
Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.
§ 40, (стор. 261)
16 тиждень
ТЕСТИ


Всі права захищені
Назад до змісту