Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 9 > Predm > Gegraf
Географія.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Надтока О.Ф. Н17 Географія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Ф. Надтока, О. М. Топузов. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 208 с. : іл
Географія 7 клас. Зошит для практичних робіт (О.М. Топузов, О.Ф. Надтока, Назаренко) https://bigl.ua/p1224572759-geografiya-klas-zoshit
Семестр 1 (стор. 6-90).


1 тиждень
Що вивчає економічна географія (стор.4-12)
2 тиждень
Економічний розвиток і національна економіка . . Секторальна модель економіки (стор.12-19)
3 тиждень
Чинники розміщення виробництва .Форми просторової організації національної економіки (стор.19-25)
4 тиждень
Спеціалізація території та міжнародний поділ праці (стор.25-29)
5 тиждень
Світове господарство і світовий ринок . Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Місце України в ній (стор.29-36)
6 тиждень
Сучасні тенденції розвитку світового господарства .(стор.36-42)
7 тиждень
Сільське господарство та його значення в сучасному світі. Структура світового сільського господарства (стор.42-53)
8 тиждень
Структура сільського господарства України (стор.53--57)
9 тиждень
Рослинництво — провідний вид діяльності
сільського господарства України .
(стор.57-60)
10 тиждень
Структура та розміщення тваринництва в Україні
Зональна спеціалізація сільського господарства
(стор.60-65)
11 тиждень
Лісове господарство (стор.65-69)
12 тиждень
Видобування вугілля, нафти та природного газу у світі . Видобування вугілля, нафти та природного газу в Україні. (стор.69-78)
13 тиждень
Видобування металічних руд у світовому масштабі Особливості видобування металічних руд в Україні (стор.78-87)
14 тиждень
Видобування інших видів природної сировини
(стор.-87-90)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2 (стор. 92-204).


1 тиждень
Електроенергетика світу Електроенергетика України.
(стор. 92-101)
2 тиждень
Чорна металургія світу Чорна металургія України (стор. 101-109)
3 тиждень
Розвиток кольорової металургії у світі та Україні (стор. 109-114)
4 тиждень
Розвиток хімічної промисловості у світі . Хімічна промисловість в Україні. (стор. 114-122)
5 тиждень
Деревообробна та паперова промисловість. Будівельні матеріали (стор. 122-127)
6 тиждень
Світове значення машинобудування Загальна характеристика машинобудування України
(стор. 127-135)
7 тиждень
Структура машинобудування України (стор.135-139)
8 тиждень
Особливості розвитку та сучасний стан легкої промисловості . Легка промисловість і художні промисли в Україн (стор. 139-146)
9 тиждень
Розвиток харчової промисловості у світі . Видова та територіальна структури харчової промисловості України (стор. 146-156)
10 тиждень
Транспорт світу
Залізничний та автомобільний транспорт України Водний, повітряний і трубопровідний транспорт. Зв’язок в Україні . (стор.156-168)
11 тиждень
Торгівля в Україні та світі .Світовий ринок (стор. 168-177)
12 тиждень
Туризм в Україні . Міжнародний туризм (стор. 177-185)
13 тиждень
Наука. Освіта. Охорона здоров’я (стор.185-187)
14 тиждень
Фінансова діяльність Комп’ютерне програмування . Україна і світове господарство. Міжнародні зв’язк
(стор.187-195)
15 тиждень
Глобалізація світу та проблеми розвитку суспільства. Сталий розвиток — шлях до подолання глобальних проблем (стор.195-204)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту