Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 8 > Predm > UkrMova
Українська мова.
Навчальний план.
1 тиждень
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (стор. 4-20)
1) Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу
2) Лексикологія
3) Фразеологія (стор. 4-10)
2 тиждень
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (стор. 4-20)
1) Основні правила правопису
2) Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (стор. 10-20)
3 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
1) Словосполучення.
2) Види словосполучень (стор. 20-28)
4 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
1) Речення.
2) Ділові папери. Протокол (стор. 28-34)
5 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
Двоскладне речення. Підмет (стор. 34-38)
6 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
Присудок (стор. 38-42)
7 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
1) Означення.
2) Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням) (стор. 42-48)
8 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
Прикладка як різновид означення (стор. 48-52)
9 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
Додаток (стор. 52-56)
10 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
1) Обставина Розвиток мовлення. Опис місцевості. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (стор. 56-62)
11 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
Односкладні речення. Означено-особові речення (стор. 62-66)
12 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
Неозначено-особові речення (стор. 66-70)
13 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
1) Узагальнено-особові речення.
2) Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (стор. 70-76)
14 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 20-35)
Безособові речення (стор. 76-80)
15 тиждень
ТЕСТИ
СЕМЕСТР 2 (стор. 80-172)
1 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
Називні речення (стор. 80-84)
2 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
1) Повні й неповні речення.
2) Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (стор. 84-90)
3 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
Однорідні члени речення (стор. 90-94)
4 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
1) Однорідні й неоднорідні означення.
2) Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі (стор. 94-100)
5 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (стор. 100-104)
6 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
1) Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки в реченнях із звертанням
2) Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту
з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі (стор. 104-110)
7 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
Вставні слова (словосполучення, речення) (стор. 110-114)
8 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
1) Розділові знаки при вставних словах словосполучення, речення.
2) Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі (стор. 114-120)
9 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
Поняття про відокремлення. Розділові знаки при відокремлених членах речення (стор. 120-124)
10 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
1) Відокремлення узгоджених означень
2) Відокремлення неузгоджених означень
3) Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (стор. 124-134)
11 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
1) Відокремлення прикладок
2) Відокремлення прикладок (поглиблення знань).
3) Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (стор. 134-144)
12 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
1) Відокремлення обставин.
2) Відокремлення обставин (поглиблення знань)
3) Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту. Темат ичні виписки (стор. 144-158)
13 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
1) Відокремлення додатків. Уточнювальні члени речення
2) Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі
(стор. 158-162)
14 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
Розбір ускладненого речення (стор. 162-168)
15 тиждень
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (стор. 80-172)
1) Синтаксис простого речення (повторення)
2) Діалог дискусійного характеру, пов’язаний із життєвим досвідом (стор. 168-172)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту