Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 8 > Predm > IstoriaUkr
Історія України.
Навчальний план.
«Історія України» підручник для 8 класу.Власов В.С. Генеза
   https://history.vn.ua/pidruchniki/vlasov-2016-ukraine-8-class/
1 СЕМЕСТР
1 тиждень
Розділ 1. Українські землі в 16 ст.
Суспільно-політичне життя. Господарське життя (стор. 8-17)
2 тиждень
Розділ 1. Українські землі в 16 ст.
Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі (стор. 22-29)
3 тиждень
Розділ 1. Українські землі в 16 ст.
Виникнення Запорізької Січі. Військово-політична організація українського козацтва (стор. 30-37)
4 тиждень
Розділ 1. Українські землі в 16 ст.
Становлення козацтва. Козацькі повстання кінця 16 ст. (стор. 38-43)
5 тиждень
Розділ 1. Українські землі в 16 ст.
Церковне життя та братський рух (стор. 44-48)
6 тиждень
Розділ 1. Українські землі в 16 ст.
Практичне заняття. Повсякденне життя
(стор. 49-53)
7 тиждень
Розділ 1. Українські землі в 16 ст.
Культурно-освітнє життя та ниговидання.Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво (стор. 53-65)
8 тиждень
Розділ 2. Українські землі наприкінці 16 - І пол. 17 ст.
Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви (стор. 70-74)
9 тиждень
Розділ 2. Українські землі наприкінці 16 - І пол. 17 ст.
Кримське ханство. Доба героїчних походів козацтва. Хотинська війна (стор. 75-87)
10 тиждень
Розділ 2. Українські землі наприкінці 16 - І пол. 17 ст.
Практичне заняття.Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва (стор. 88-91)
11 тиждень
Розділ 2. Українські землі наприкінці 16 - І пол. 17 ст.
Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. 17 ст. (стор. 96-101)
12 тиждень
Розділ 2. Українські землі наприкінці 16 - І пол. 17 ст.
Архітектура та образотворче мистецтво (стор. 102-109)
13 тиждень
Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ 17 ст.
Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648-1649 рр. (стор. 114-119)
14 тиждень
Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ 17 ст.
Утворення Української козацької держави – Гетьманщини (стор. 120-125)
15 тиждень
Тести
«Історія України» підручник для 8 класу.Власов В.С. Генеза
 http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/8_klas_istorija_ukrajini_vlasov_2016.pdf
 https://history.vn.ua/pidruchniki/vlasov-2016-ukraine-8-class/
2 СЕМЕСТР
1 тиждень
Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕР. 17 ст.
Практичне заняття.
Історичні джерела про Богдана Хмельницького як політика і людину (стор. 126-129)
2 тиждень
Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕР. 17 ст.
Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651-1653 рр. (стор. 130-135)
3 тиждень
Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕР. 17 ст.
Українсько-московський міждержавний договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни 1654-1657 рр. (стор. 136-142)
4 тиждень
Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. 17 - НА ПОЧ. 18 ст.
Гетьманщина в роки правління гетьмана І.Виговського.
Поділ Гетьманщини
(стор. 143-151)
5 тиждень
Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. 17 - НА ПОЧ. 18 ст.
Ліво-бережна таПраво-бережна Гетьманщини напр. 60-х - на поч. 70-х рр. 17 ст. (стор. 152-163)
6 тиждень
Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. 17 - НА ПОЧ. 18 ст.
Право-бережна Україна в останній чв. 17 ст.Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ (стор. 164-175)
7 тиждень
Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. 17 - НА ПОЧ. 18 ст.
Практичне заняття.Доба Руїни: причини та наслідки
(стор. 176-178)
8 тиждень
Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. 17 - НА ПОЧ. 18 ст.
Гетьман-щина за правління І. Мазепи. Козацька Україна після Полтавської битви
(стор. 179-193)
9 тиждень
Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. 17 - НА ПОЧ. 18 ст.
Освіта, архітектура та образо-творче мистецтво
(стор. 194-201)
10 тиждень
Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90 роках 18 ст.
Гетьманщина у 20-40 рр. 18 ст.Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст. (стор. 206-219)
11 тиждень
Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90 роках 18 ст.
Південна Україна
(стор. 220-225).
12 тиждень
Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90 роках 18 ст.
Правобережна Україна та західно-українські землі (стор. 226-232)
13 тиждень
Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90 роках 18 ст.
Розвиток освіти, науки та музичної культури.Архітектура та образотворче мистецтво
(стор. 233-243)
14 тиждень
Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90 роках 18 ст.
Практичне заняття.
Козацькі літописи як історичні джерела (стор. 244-247)
15 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту