Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 8 > Predm > ZarubLit
Зарубіжна література.
Навчальний план.

Обкладинка до підручника Зарубіжна література (Кадоб'янська, Удовиченко) 8 клас

Підручник "Зарубіжна література. 8 клас" (авт. Кадоб'янська Н.М., Удовиченко Л.М.), 2016 р.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/8_klas_zarubizhna_literatura_kadobjanska_2016.pdfЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

Робочою групою Міністерства освіти і науки України ухвалено відповідне рішення (від 13 червня 2022р., протокол № 2) щодо оновлення змісту навчальних програм для 6-9 класів та 10-11 класів (https://osvita.ua/doc/files/news/866/86629/Rishennya.pdf 

українські школярі НЕ ВИВЧАТИМУТЬ творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова. Також із шкільної програми виключать твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа, Євгена Петрова та інших. Вилучені твори цих авторів замінять творами зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів, адже кожна програма має списки додаткової літератури. 


І СЕМЕСТР


- ВСТУП. Література і культура. Роди літератури  (епос, лірика, драма), їх характерні ознаки.

1)  https://www.slideshare.net/NadiyaTrakalyuk/ss-63572976

2)  https://www.slideshare.net/NadiyaTrakalyuk/ss-63573119

3) https://www.youtube.com/watch?v=M8DMYNrjZBM&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=1


Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їх розвитку в різних країнах

https://www.youtube.com/watch?v=W99jdJua3GM&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=2

https://drive.google.com/file/d/0Bxgmv_xasblic1ZTUDJUWmdIbXM/view?resourcekey=0-cvtBpMm_9FJ3P83TzXxpdA


Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

 Презентація:    https://vseosvita.ua/library/bibliia-iak-osnova-dvokh-relihii-iudeiskoi-ta-khrystyianskoi-prezentatsiia-572770.html

Священні книги людства.   https://padlet.com/natashazakapko72/kiecj7q3lbg0


Веди (огляд)  як пам’ятка індоєвропейської словесності ІІ-І тис. до н.е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.) Космогонічні міфи Вед.

 1) https://drive.google.com/file/d/0Bxgmv_xasbliSC1HVWNyZzcwOE0/view?resourcekey=0-CZLoa-P4Xh4cmc9MrLf6Dw

 2)  https://www.youtube.com/watch?v=oiBEnLP4p5Q&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=3  

 3) https://sway.office.com/Ix9kDeSZMxkzbfUC?ref=Link

Презентація:     https://vseosvita.ua/library/vedy-iak-pamiatka-indoievropeiskoi-slovesnosti-ii-i-tys-do-ne-prezentatsiia-572785.html 


Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв'язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів.

https://drive.google.com/file/d/0Bxgmv_xasbliTXJ3MkpncWszbmc/view?resourcekey=0-UNz652FscuD4VdHfSXzFkw

https://www.youtube.com/watch?v=wpEcEJTCkxs&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=4

https://sway.office.com/GY7J0k0JopGb5OvA?ref=Link

 Презентація:  https://vseosvita.ua/library/bibliia-iak-osnova-dvokh-relihii-iudeiskoi-ta-khrystyianskoi-prezentatsiia-572770.html 


Біблія. Старий Заповіт. Міфи «Створення світу»,  «Каїн і Авель».  Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. Ключові ідеї  Старого Заповіту

Презентація:    https://sway.office.com/POocXx7L2fy5EHYk?ref=Link


Коран (огляд) – головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи,  моральні настанови в Корані. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

https://drive.google.com/file/d/0Bxgmv_xasblickZkOXRvQUYtLVE/view?resourcekey=0-IzEfVCjZ9Fib9lwHDgnD0Q

https://www.youtube.com/watch?v=GgH7y7DVkQY&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=5

https://sway.office.com/2u59VbXehLEgQ50X?ref=Link

Презентація:   https://vseosvita.ua/library/koran-holovna-knyha-islamu-prezentatsiia-572800.html 

 

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. 

https://www.youtube.com/watch?v=Et0lV1NCH6w&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=6

Презентація:   https://www.youtube.com/watch?v=n1H9sN3wFo8 

https://www.youtube.com/watch?v=i6tS2bYE810


Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.  Відображення історичних подій у міфах троянського циклу (Паріс викрадає Єлену. Смерть Ахілла. Троянський кінь). Ключові образи циклу, їх гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.)

1)  https://www.youtube.com/watch?v=IDnN0YegwmU&list=PLIGNgJeEMVGOHMVmR5D-hOEs-m7btuFYT&index=75

2) https://www.youtube.com/watch?v=oLkflDoVHCw

3) https://www.youtube.com/watch?v=I8LoTwRASU4&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=7

4) https://www.youtube.com/watch?v=x-YJn4Net4k&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=8


Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу.

«Іліада» (огляд ).  Гуманістичнийй зміст «Іліади». Катарсис.

1) https://www.youtube.com/watch?v=_IcZELK5N-A 

2) https://www.youtube.com/watch?v=t7-xJUSkK8U&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=9    


Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.

https://drive.google.com/file/d/0Bxgmv_xasbliTFJNM3l6SkxoNjg/view?resourcekey=0-zCzS1StdCi4c9jowJHpzKg

 Тіртей (VІІ ст. до н.е.) «Добре вмирати тому…».  Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

 1)  https://www.youtube.com/watch?v=4d7yMtwSePM 

 2)  https://www.youtube.com/watch?v=YMQpt_K6oY0&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=10

Спартанці   https://www.youtube.com/watch?v=KVOSux0AiBM


Сапфо (VІІ-VІст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…»). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

Біографія:    https://www.youtube.com/watch?v=n2QHqWbg5Zw


Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької  драми – трагедія і комедія.

1)  https://www.youtube.com/watch?v=fxidfbvn6CM 

2) https://www.youtube.com/watch?v=q0QXXXShXLA

3) https://www.youtube.com/watch?v=0tSmUbLQBss


Есхіл (бл. 525 – бл. 456 рр. до н.е.). «Прометей закутий».  Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. 

https://www.youtube.com/watch?v=IcU__L7PwYg&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=12


Пýблій Верґíлій Марóн   (70-19 рр.до н.е).  “Енеїда”  (огляд). Зв'язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору. Образ Риму.

 https://www.youtube.com/watch?v=f2R_VSaEB6g&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=13


Квінт Горáцій Флакк (65-8 рр. до н.е.). “До Мельпомени” («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. 

1)  https://www.youtube.com/watch?v=Lo8nue6s74w&list=PLIGNgJeEMVGOHMVmR5D-hOEs-m7btuFYT&index=92 

2)  https://www.youtube.com/watch?v=EQquGUDUXd0&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=14


Пýблій Овíдій Назóн (43 р. до н.е. – бл. 18 р.н.е.).  Життя і творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози». Конфлікт митця із владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях» («Життя поета» (ІV, 10)). 

https://www.youtube.com/watch?v=V-XktOREiaY&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=15


Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході і Сході.

1)  https://www.youtube.com/watch?v=2orZ-61qMzk&list=PLIGNgJeEMVGOHMVmR5D-hOEs-m7btuFYT&index=8 

2)  https://www.youtube.com/watch?v=08SfNrNkXVk 

3) https://www.youtube.com/watch?v=akXMn_qiJmE&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=16


Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.  Лі Бо (701—762). «Сосна біля південної галереї»,  «Печаль на яшмовому ґанку». Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя.

1)  https://www.youtube.com/watch?v=vHPKaAg2fQs&list=PLIGNgJeEMVGOHMVmR5D-hOEs-m7btuFYT&index=73 

2)  https://www.youtube.com/watch?v=yoAptTHfLcM 

3)  https://www.youtube.com/watch?v=_MLmC6RWT8k&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=17


Китайське середньовіччя.     https://vseosvita.ua/test/kytaiske-serednovichchia-144499.html


Ду Фу (712—770). «Пісня про хліб і шовк», «Подорожуючи, вночі описую почуття». Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

https://www.youtube.com/watch?v=AYF-6-Cij7Y


Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники Омáр Хайям. (бл. 1048 — після 1122) . Рубаї. Лаконізм і місткість  жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма. Злиття образу автора і ліричного героя-філософа 

1)   https://www.youtube.com/watch?v=4qHUTk7uLkc&list=PLIGNgJeEMVGOHMVmR5D-hOEs-m7btuFYT&index=72 

2)   https://www.youtube.com/watch?v=ICJ97xpRFc8&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=18

 Біографія:    https://www.youtube.com/watch?v=46O25hORws0

Презентація: https://vseosvita.ua/library/omar-khaiam-naiiaskravisha-postat-serednovichnoho-skhodu-prezentatsiia-572421.html

Література середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття «Пісня про Роланда» (Х ст.). Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». 

1) https://www.youtube.com/watch?v=YO0kznUrW7Y&list=PLIGNgJeEMVGOHMVmR5D-hOEs-m7btuFYT&index=70

2) https://www.youtube.com/watch?v=TceChHrYomM&list=PLIGNgJeEMVGOHMVmR5D-hOEs-m7btuFYT&index=67 

3) https://www.youtube.com/watch?v=-y-fQEf3NsI&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=19

 Презентація:    https://vseosvita.ua/library/pisnia-pro-rolanda-frantsuzkyi-heroichnyi-epos-prezentatsiia-572694.html


Аліг’єрі Дáнте (1265–1321) . Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. 

1)  https://www.youtube.com/watch?v=_VlbRxkwWig&list=PLIGNgJeEMVGOHMVmR5D-hOEs-m7btuFYT&index=60 ;

2) https://www.youtube.com/watch?v=mffkRShPnw0&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=20

 Біографія:    https://www.youtube.com/watch?v=6dEtS2GrXb8

Презентація:    https://vseosvita.ua/library/dante-alihieri-kliuchova-postat-italiiskoho-serednovichchia-i-perekhodu-do-vidrodzhennia-prezentatsiia-572222.html


ІІ  СЕМЕСТР

- Епоха  Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ  античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури https://www.youtube.com/watch?v=gQnFWNNh5iY&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=21

- Франческо Петрарка (1304—1374) – видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в «Книзі пісень»

1)   https://www.youtube.com/watch?v=E2501Q6W28o

 2)  https://www.youtube.com/watch?v=fGlR31uqNEc&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=22

Презентація https://vseosvita.ua/library/franchesko-petrarka-vydatnyi-italiiskyi-poet-humanist-prezentatsiia-572306.html

- Вiльям Шекспiр (1564—1616). Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва

https://www.youtube.com/watch?v=YxUAjmynHwk

Біографія

1) https://www.youtube.com/watch?v=dAiuDAfGLM4

2) https://www.youtube.com/watch?v=2r-Li-c5zHA


- В. Шекспiр . Сонети № 66, 116, 130. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (через описи природи, змалювання сили почуттів та ін.) Художні особливості сонетів  В. Шекспіра. 

- Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів

1)  https://www.youtube.com/watch?v=7CGFKEURnlQ

2)  https://www.youtube.com/watch?v=mkj0c_M9_jM

Презентація (історія створення, анкета)

https://vseosvita.ua/library/v-sekspir-romeo-i-dzuletta-202371.html;

https://www.youtube.com/watch?v=svI9Ax_RgyM


- Міґeль де Сервaнтес Саавeдра (1547— 1616). «Дон Кіхот» (І частина).  Історія створення роману, його зв'язок з лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору (ситуації «великої дороги», випробування)

1)   https://www.youtube.com/watch?v=x6SkBBhUhLY

 2)  https://www.youtube.com/watch?v=YCF5ZFyuvAc&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=25 

Біографія: https://www.youtube.com/watch?v=fgT2mQrTSU4


-Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Формування нового бачення світу і людини в епоху бароко. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки

1)  https://www.youtube.com/watch?v=FQDp8gRFVcE&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=26 

2)  https://www.youtube.com/watch?v=4kM9jdlsFjA&list=UUlC8TSjM_ROoBeRa4dW2wUg&index=46 

Презентація https://vseosvita.ua/library/baroko-ak-literaturno-misteckij-napram-prezentacia-203720.html


- Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

1) https://www.youtube.com/watch?v=PoXkvaRGUlI&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=27

2)  https://www.youtube.com/watch?v=IQSmAYdeI1A&list=UUlC8TSjM_ROoBeRa4dW2wUg&index=19

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/istoricni-umovi-filosofske-ta-esteticni-pidgrunta-klasicizmu-prezentacia-205980.html


- Мольєр (1622-1673) – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.  https://www.youtube.com/watch?v=81wJH_4rc2s&list=PLt7YJwhSDL0ezeBleV4JsZN3yfdJZEYD_&index=35


- Мольєр «Міщанин-шляхтич». Історія створення комедії. Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

1)  https://www.youtube.com/watch?v=-S6X6rVAgEw ;

2)  https://www.youtube.com/watch?v=BE6viGvQLEk&list=PLt7YJwhSDL0ezeBleV4JsZN3yfdJZEYD_&index=37 ;

3)  https://www.youtube.com/watch?v=RYQkai5dcNQ

 Біографія: https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg

Історія створення комедії https://www.youtube.com/watch?v=crC1EN4Ktpg&list=UUlC8TSjM_ROoBeRa4dW2wUg&index=49


- Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944). Життя і творчість. «Маленький принц» - філософська алегорична казка-притча

https://www.youtube.com/watch?v=eiSCJ7mYHoc&list=PLt7YJwhSDL0ezeBleV4JsZN3yfdJZEYD_&index=74

Біографія:

1) https://www.youtube.com/watch?v=z4zyaKm738A

2) https://www.youtube.com/watch?v=TcKVxvC3RqY


- Людські взаємини, моральні цінності  у казці-притчі А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

 https://naurok.com.ua/test/a-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-princ-1492783.html


- Річард Бах (нар. 1936).  «Чайка Джонатан Лівінгстон».  Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття

 https://www.youtube.com/watch?v=v5yu_SLtKGQ&list=PLt7YJwhSDL0ezeBleV4JsZN3yfdJZEYD_&index=116

Презентація: https://vseosvita.ua/library/richard-bakh-suchasnyi-amerykanskyi-pysmennyk-prezentatsiia-572440.html


- Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба». Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діти – онуки.

Біографія https://www.youtube.com/watch?v=tw4KNEePu18&list=PLWo0CEZSHZnzWSlSUW34AAKWCiaXiHe5i&index=20


В шкільних предметах, які не мають тематичного планування, рекомендоване домашнє завдання  знаходиться у кінці кожного параграфу.Всі права захищені
Назад до змісту