Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 8 > Predm > Algebra
Алгебра.
Навчальний план.
1 тиждень
Раціональні вирази
Раціональні дроби (стор. 5)
2 тиждень
Раціональні вирази
Основна властивість раціонального дробу
(стор. 10)
3 тиждень
Раціональні вирази
Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками (стор. 19)
4 тиждень
Раціональні вирази
Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками (стор. 24)
5 тиждень
Раціональні вирази
Множення і ділення раціональних дробів.
Піднесення раціонального дробу до степеня.
(стор. 32)
6 тиждень
Раціональні вирази
Тотожні перетворення раціональних виразів (стор. 38)
7 тиждень
Раціональні вирази.
Раціональні рівняння.
(стор. 46)
8 тиждень
Раціональні вирази.
Степінь із цілим віл’ємним показником (стор. 53)
9 тиждень
Раціональні вирази
Властивості степеня із цілим показником.
(стор. 61)
10 тиждень
Раціональні вирази
Функція
y=k/x
та її графік (стор. 69)
11 тиждень
Раціональні вирази
Перевір себе в тестовій формі за темою «Раціональні вирази»
12 тиждень
Квадратні корені. Дійсні числа.
Функція у=х2та її графік (стор. 83)
13 тиждень
Квадратні корені. Дійсні числа.
Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.
(стор. 88)
14 тиждень
Квадратні корені. Дійсні числа.
Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.
(стор. 88)
15 тиждень
Тести
2 СЕМЕСТР
1 тиждень
Квадратні корені. Дійсні числа.
Множина та її елементи. Підмножина.
(стор. 100)
2 тиждень
Квадратні корені. Дійсні числа.
Числові множини.
(стор. 105)
3 тиждень
Квадратні корені. Дійсні числа.
Властивості арифметичного квадратного кореня.
(стор. 115)
4 тиждень
Квадратні корені. Дійсні числа.
Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені.
(стор. 122)
5 тиждень
Квадратні корені. Дійсні числа.
Функція y=√x
та її графік.
(стор. 132)
6 тиждень
Квадратні корені. Дійсні числа.
Перевір себе в тестовій формі за темою «Квадратні корені. Дійсні числа.»
(стор. 138)
7 тиждень
Квадратні рівняння
Розв’язування неповних квадратних рівнянь.
(стор. 141)
8 тиждень
Квадратні рівняння
Формула коренів квадратного рівняння.
(стор. 148)
9 тиждень
Квадратні рівняння
Теорема Вієта.
(стор. 157)
10 тиждень
Квадратні рівняння
Квадратний тричлен.
(стор. 166)
11 тиждень
Квадратні рівняння
Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь.
(стор. 172)
12 тиждень
Квадратні рівняння.
Розв’язування рівнянь методом заміни змінної.
(стор. 177)
13 тиждень
Квадратні рівняння.
Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій.
(стор. 181-183)
14 тиждень
Повторення.
Вправи для повторення курсу алгебри 8 класу.
(стор. 194)
15 тиждень
Повторення.
Вправи для повторення курсу алгебри 8 класу.
(стор. 194)
16 тиждень
Тести
Всі права захищені
Назад до змісту