Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 8 > Predm > Himiea
Хімія.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Попель П. П. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2016. — 240 с. : іл
Семестр 1 (стор. 4-109).


1 тиждень
Перші спроби класифікації хімічних елементів..
(стор. 5-11)
2 тиждень
Періодичний закон Д. І. Менделєєва (стор. 11-16)
3 тиждень
Періодична система хімічних елементів (стор. 16-21)
4 тиждень
Будова атома Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону (стор. 21-32)
5 тиждень
Сучасна модель атома (стор. 32-38)
6 тиждень
Електронна будова атомів. (стор. 38-44)
7 тиждень
Періодичний закон і електронна будова атомів.
(стор. 44-49)
8 тиждень
Характеристика хімічного елемента Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин (стор. 49-57)
9 тиждень
Періодична система і хімічні властивості сполук.
Значення періодичного.
Перший варіант періодичної системи
хімічних елементів (стор. 57-66)
10 тиждень
Стійкість електронних оболонок. Йони. Йонний зв’язок. Йонні сполуки (стор. 66-78)
11 тиждень
Ковалентний зв’язок (стор. 78-83)
12 тиждень
Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність елементів (стор. 83-87)
13 тиждень
Речовини молекулярної та атомної будови
Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску.
Ступінь окиснення (стор. 87-98)
14 тиждень
Кількість речовини. Молярна маса.
(стор. 98-109)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2 (стор. 109-222).


1 тиждень
Молярний об’єм. Закон Авогадр Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях (стор. 109-116)
2 тиждень
Відносна густина газу
Для допитливих. Про середню
молярну масу повітря (стор. 116-123)
3 тиждень
Оксиди.
Основи.
Для допитливих. Незвичайна основа (стор. 123-130)
4 тиждень
Кислоти (стор. 130-136)
5 тиждень
Солі (стор. 136-140)
6 тиждень
Будова, властивості та використання оксидів (стор. 140-147)
7 тиждень
Розрахунки за хімічними рівняннями (стор. 147-153)
8 тиждень
Властивості та використання основ (стор. 153-159)
9 тиждень
Властивості та використання кислот.
Домашній експеримент. Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину (стор. 159-168)
10 тиждень
Амфотерні оксиди та гідроксиди. Властивості та використання солей. Кислі солі. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Варіант І. Дослідження хімічних властивостей хлоридної кислоти. Дослідження властивостей нікель(ІІ) сульфату (стор. 168-185)
11 тиждень
Способи добування оксидів Способи добування основ і амфотерних гідроксидів. (стор. 185-193)
12 тиждень
Способи добування кислот.
Способи добування солей.
(стор. 193-202)
13 тиждень
Узагальнення знань про неорганічні речовини (стор. 202-208)
14 тиждень
Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами. Розв’язування експериментальних задач. Здійснення реакцій за схемою хімічних перетворень. Складання схеми хімічних перетворень і здійснення реакцій (стор. 208-215)
15 тиждень
Неорганічні сполуки, довкілля і людина (стор. 215-222)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту