Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 8 > Predm > Fizika
Фізика.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016

Семестр 1.


1 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.
Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання.
Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
§ 1, 2
2 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.
Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.
§ 3, 4
3 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.
Теплопровідність.
Конвекція. Випромінювання.
§ 5, 4, 7
4 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.
Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
§ 8
5 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача. Тепловий баланс. §9
6 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Наноматеріали.
§10
7 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Плавлення та кристалізація. §11
8 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Питома теплота плавлення. §12
9 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Випаровування та конденсація.
§13
10 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Кипіння. Питома теплота пароутворення.
§14
11 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника.
§15
12 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.
§16
13 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Деякі види теплових двигунів.
Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.
§17,18
14 тиждень
Розділ 1. Теплові явища.
Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Підбиваємо підсумки розділу I
«Теплові явища».
Завдання для самоперевірки до розділу I «Теплові явища».
Стор 90-97
Стор 92-97 (рос)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2.


1 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Електричний заряд. Електрична взаємодія.
Електричне поле.
Механізм електризації. Електроскоп.
§19, 20, 21
2 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Закон Кулона.
§22
3 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму.
Джерела електричного струму.
§23, 24, 25
4 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Електричне коло та його елементи.
Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр.
§26, 27
5 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр.
§28
6 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Електричний опір. Закон Ома.
§29
7 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати.
§30
8 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Послідовне з’єднання провідників.
§31
9 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Паралельне з’єднання провідників.
§32
10 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм.
Мішане з’єднання провідників.
Розв’язання задач.
Повторити § 26-32
11 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах.
Робота і потужність електричного струму.
§33
12 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах.
Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца.
Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники.
§34, 35
13 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах.
Електричний струм у металах.
Електричний струм у рідинах.
Застосування електролізу.
§ 36, 37, 38
14 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах.
Електричний струм у газах.
Види самостійних газових розрядів.
§39, 40
15 тиждень
Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.
Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах.
Підбиваємо підсумки розділу II
«Електричні явища. Електричний струм».

Завдання для самоперевірки до розділу II
«Електричні явища. Електричний струм».
(стор. 216-223) (укр);
(стор. 219-223) (рос)
16 тиждень
ТЕСТИ
Тижневе планування.


Всі права захищені
Назад до змісту