Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 8 > Predm > Geograf
Географія.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Географія 8 клас Пестушко 2016. Географія: підручник для 8 кл.
Пестушко Географія 8 клас Робочий зошит-практикум  https://ru.bookletka.com/pestushko-geografija-8-klas-robochij-zoshit-praktikum.html
Семестр 1 (стор. 5-125).


1 тиждень
Що вивчає географія України. Географічні відомості про Україну у минулому, сучасні дослідження (стор. 5-11)
2 тиждень
Географічна карта. Зображення України в картографічних творах (стор. 11-15)
3 тиждень
Картографічні проекції. Навчальні карти та атласи. (стор. 15-24)
4 тиждень
Топографічні карти. Читання та практичне використання топографічних карт. План міст. Системи руху транспорту (стор. 25-34)
5 тиждень
Політична карта світу. Географічне положення, державна територія. Територіальні зміни меж України (стор. 35-47)
6 тиждень
Міжнародна система відліку часу. Час в Україні (стор. 48-56)
7 тиждень
Рельєф. Тектонічна та геологічна будова. Геологічна історія Землі. Геологічна будова. (стор. 58-70)
8 тиждень
Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини. (стор. 71-79)
9 тиждень
Рудні та нерудні корисні копалини. Мінеральні води та грязі (стор. 79-87)
10 тиждень
Кліматотвірні чинники (стор. 87-95)
11 тиждень
Кліматичні показники (стор. 95-102)
12 тиждень
Сезонні погодні умови та явища (стор. 103-107)
13 тиждень
Поверхневі води… Живлення та водний режим річок. (стор. 107-116)
14 тиждень
Озера і лімани, болота. Водосховища… Водні ресурси України (стор. 116-225)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2 (стор. 125-253).


1 тиждень
Грунти та грунтові ресурси (стор. 126-131)
2 тиждень
Рослинний покрив України. (стор. 132-137)
3 тиждень
Різноманітність тваринного світу України (стор. 138-143)
4 тиждень
Ландшафти України (стор. 143-150)
5 тиждень
Рівнинні ландшафти. Зона мішаних та широколіст. лісів. Лісостепна природна зона (стор. 151-162)
6 тиждень
Степова природна зона. Гірські ландшафти (стор. 163-176)
7 тиждень
Природні умови і ресурси Чорного моря та Азовського моря (стор. 176-183)
8 тиждень
Природно-ресурсний потенціал України. Основні види забруднення довкілля України (стор. 184-192)
9 тиждень
Природно-заповідний фонд України (стор. 192-198)
10 тиждень
Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України (стор. 200-209)
11 тиждень
Регіональні відмінності демографічних процесів. Густота населення. Міські неселені пункти (стор. 209-217)
12 тиждень
Урбанізація. Міські агломерації. Сільські населені пункти (стор. 218-225)
13 тиждень
Етнічний склад населення. Релігійний склад населення
(стор. 226-234)
14 тиждень
Трудові ресурси. Зайнятість населення у світі й Україні (стр. 235-240)
15 тиждень
Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій. Економічно активне населення. Кількість та структура населення (стор. 242-253)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту