Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 11 > Predm > Матем
Математика.
Навчальний план.
Мерзляк А. Г.Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія,рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський,В. Б. Полонський та ін. — Х. :Гімназія, 2019. — 208 с. :іл.ISBN 978-966-474-323-2.

Семестр 1. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ/АЛГЕБРА ИНАЧАЛА АНАЛИЗА (стор.6-98)
1 тиждень
ПОХІДНІ ПОКАЗНИКОВОЇ ТА ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЙ
(стор. 6-49)
Показникова функція та її властивості (стор. 6-13)
2 тиждень
ПОХІДНІ ПОКАЗНИКОВОЇ ТА ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЙ
(стор. 6-49)
Показникові рівняння(стор. 13-17)
3 тиждень
ПОХІДНІ ПОКАЗНИКОВОЇ ТА ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЙ
(стор. 6-49)
Показникові нерівності (стор. 17-20)
4 тиждень
ПОХІДНІ ПОКАЗНИКОВОЇ ТА ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЙ
(стор. 6-49)
Логарифм і його властивості (стор. 20-27)
5 тиждень
ПОХІДНІ ПОКАЗНИКОВОЇ ТА ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЙ
(стор. 6-49)
Логарифмічна функція та її властивості (стор. 27-32)
6 тиждень
ПОХІДНІ ПОКАЗНИКОВОЇ ТА ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЙ
(стор.6-49)
Логарифмічні рівняння (стор. 32-36)
7 тиждень
ПОХІДНІ ПОКАЗНИКОВОЇ ТА ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЙ
(стор. 6-49)
Логарифмічні нерівності (стор. 36-40)
8 тиждень
ПОХІДНІ ПОКАЗНИКОВОЇ ТА ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЙ
(стор. 6-49)
Похідні показникової та логарифмічної функцій (стор. 40-49)
9 тиждень
ІНТЕГРАЛ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ (стор. 49-69)
Первісна/Первообразная.
Правила знаходження первісної (стор. 49-57)
10 тиждень
ІНТЕГРАЛ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ (стор. 49-69)
Первісна/Первообразная.
Правила знаходження первісної (стор. 49-57)
11 тиждень
ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (стор. 70-98)
Комбінаторні правила суми та добутку (стор. 70-78)
12 тиждень
ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (стор. 70-98)
Перестановки. Розміщення. Комбінаці (стор. 78-82)
13 тиждень
ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (стор. 70-98)
Класичне визначення ймовірності випадкової події (стор. 82-89)
14 тиждень
ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (стор. 70-98)
Елементи математичної статистики (стор. 89-98)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2. ГЕОМЕТРІЯ (стор.98-158)
1 тиждень
МНОГОГРАННИКИ (стор. 98-49)
Призма (стор. 98-105)
2 тиждень
МНОГОГРАННИКИ (стор. 98-49)
Паралелепіпед (стор. 105-109)
3 тиждень
МНОГОГРАННИКИ (стор. 98-49)
Піраміда (стор. 109-122)
4 тиждень
ТІЛА ОБЕРТАННЯ (стор. 122-141)
Циліндр (стор. 122-128)
5 тиждень
ТІЛА ОБЕРТАННЯ (стор. 122-141)
Конус (стор. 128-133)
6 тиждень
ТІЛА ОБЕРТАННЯ (стор. 122-141)
Куля та сфера (стор. 133-141)
7 тиждень
ОБ’ЄМИ ТІЛ. ПЛОЩА СФЕРИ (стор. 141-158)
Об’єм тіла. Формули для обчислення об’єму призми
та піраміди (стор. 141-148)
8 тиждень
ОБ’ЄМИ ТІЛ. ПЛОЩА СФЕРИ (стор. 141-158)
Об’єм тіла. Формули для обчислення об’єму призми
та піраміди (стор. 141-148)
9 тиждень
ОБ’ЄМИ ТІЛ. ПЛОЩА СФЕРИ (стор. 141-158)
Об’єми тіл обертання. Площа сфери (стор. 148-158)
10 тиждень
ОБ’ЄМИ ТІЛ. ПЛОЩА СФЕРИ (стор. 141-158)
Об’єми тіл обертання. Площа сфери (стор. 148-158)
11 тиждень
ПОВТОРЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО (стор. 158-192)
12 тиждень
ПОВТОРЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО (стор. 158-192)

13 тиждень
ПОВТОРЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО (стор. 158-192)
14 тиждень
ПОВТОРЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО (стор. 158-192)

15 тиждень
ПОВТОРЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО (стор. 158-192)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту