6 - 1 - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

6 - 1

Класи > 5 > Predm > Matemat > P1
Тижневе планування.
1. Прочитати тему у підручнику.

РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел
9. Числові і буквені вирази. Формули (стор. 74)


ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ № 261 - 282Презентація  https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-chislovi-ta-bukveni-virazi-formuli-5-klas-213508.html


Презентація на тему

2. Передивіться відео.
3. Перевірте знання тестуванням. Домашня робота
4. Заглибтесь у тему.

Спробуй виконати завдання підвищеної складності за підручником:

Математика. 5 кл. підруч. для закл. заг. серед. освіти О.С. Істер. 2е вид., доопрац. Київ Генеза, 2018

стор 54

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ № 343 - 363

Всі права захищені
Назад до змісту