2 - 2 - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

2 - 2

Класи > 5 > Predm > Matemat > P2
Тижневе планування.
1. Прочитати тему у підручнику.

РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
23. Об’єм прямокутного паралелепіпеда (стор. 185)

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ № 660-68924. Комбінаторні задачі (стор. 194)

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ № 697-719


Презентація 23.   https://naurok.com.ua/prezentaciya-ob-em-pryamokutnogo-paralelepipeda-269346.html

Презентація 24.   https://naurok.com.ua/prezentaciya-kombinatorni-zadachi-201243.html

2. Передивіться відео.
3. Перевірте знання тестуванням. Домашня робота


4. Заглибтесь у тему.

Заглибся у тему та спробуй виконати завдання підвищеної складності за підручником:


Математика. 5 кл. підруч. для закл. заг. серед. освіти О.С. Істер. 2е вид., доопрац. Київ Генеза, 2018


Стор №  90 - 91        ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ № 507 - 538

Всі права захищені
Назад до змісту