2 - 1 - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

2 - 1

Класи > 6 > Predm > UkrLit > P1
Тижневе планування.
1. Прочитати тему у підручнику.

Міф як найдавніша форма світогляду людини, розуміння світу й усвідомлення свого місця в ньому. Космогонічні міфи народів світу. Праукраїнські міфи про створення світу: «Сокіл-Род», «Прадуб» (за Сергієм Плачиндою). Побудова та символіка космогонічних міфів, їх основні мотиви (стор. 11-14)
Антропогонічні міфи народів світу. Праукраїнські міфи про створення людини «Білобог і Чорнобог», «Дажбог і Жива»(за Сергієм Плачиндою) (стор. 15-17)
Особливості українських міфів, пов’язаність їх із давніми заняттями людей, із хліборобством. Протистояння добра і зла у міфах. Їх відмінність від казок і легенд.
Давньогрецькі міфи про Прометея. Прометей - символ самопожертви та тираноборства (стор. 17-29)

2. Передивіться відео.
3. Перевірте знання тестуванням. Домашня робота

Відтвори картину міфологічного творення світу.