13 - 1 - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

13 - 1

Класи > 5 > Predm > Matemat > P1
Тижневе планування.
1. Прочитати тему у підручнику.
РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії з ними
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
19. Ділення з остачею (стор. 157)

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ № 543-565Презентація   https://naurok.com.ua/prezentaciya-dilennya-z-ostacheyu-291191.html2. Передивіться відео.
3. Перевірте знання тестуванням. Домашня робота
4. Заглибтесь у тему.

Заглибся у тему та спробуй виконати завдання підвищеної складності за підручником:


Математика. 5 кл. підруч. для закл. заг. серед. освіти О.С. Істер. 2е вид., доопрац. Київ Генеза, 2018


Стор №   52 - 53       ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ № 328 - 332

Всі права захищені
Назад до змісту