11 - 2 - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

11 - 2

Класи > 5 > Predm > Matemat > P2
Тижневе планування.
1. Прочитати тему у підручнику.
Розділ II. Дробові числа і дії з ними
§ 5. Десяткові дроби
36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини
                                                                                                      (стор. 302)

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ № 1102-1120Презентація   https://naurok.com.ua/prezentaciya-seredne-arifmetichne-seredne-znachennya-velichin-239616.html
2. Передивіться відео.
3. Перевірте знання тестуванням. Домашня робота


4. Заглибтесь у тему.

Заглибся у тему та спробуй виконати завдання підвищеної складності за підручником:


Математика. 5 кл. підруч. для закл. заг. серед. освіти О.С. Істер. 2е вид., доопрац. Київ Генеза, 2018


Стор № 258 - 259         ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ № 1605 - 1623

Всі права захищені
Назад до змісту