1 - 2 - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

1 - 2

Класи > 8 > Predm > Fizika > P2
Тижневе планування.
1. Прочитати тему у підручнику.

Електричний заряд. Електрична взаємодія. §19 (стор. 102)

Електричне поле. §20 (стор. 106)

Механізм електризації. Електроскоп §21 (стор. 112)

2. Передивіться відео.
3. Перевірте знання тестуванням. Домашня робота

Електричний заряд. Електричне поле. Тест.

Механізм електризації. Електроскоп. Тест.


Вправа 19 (1-6). (стор. 105)

Вправа 20 (1-6) (стор. 111)

Вправа 21 (1-6) (стор. 118)

4. Заглибтесь у тему.

Експериментальне завдання

Складіть план дослідження характеру взаємодії заряджених тіл. Як

об’єкти для дослідження візьміть паперову та поліетиленову смужки

розміром близько 4 × 15 см, поліетиленову смужку розміром 2 × 3 см,

підвішену на нитці, пластмасову ручку. Проведіть відповідний експе-

римент.


Экспериментальное задание

Составьте план исследования взаимодействия заряженных тел. В качестве

объектов для исследования возьмите бумажную и полиэтиленовую

полоски размером примерно 4 × 15 см, подвешенную на нити полиэтиленовую

полоску размером 2 × 3 см, пластмассовую ручку. Проведите соответствующий

эксперимент.

Всі права захищені
Назад до змісту